52 marka, 81 model cep telefonundan 34'ünde uygunsuzluklar tespit edildi, 3 farklı cep telefonu modeli için ''bertaraf işlemi' başlatıldı.ANKARA - Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Piyasa Gözetimi Laboratuvarında test edilen 52 marka, 81 model cep telefonundan 34'ünde uygunsuzluklar tespit edildiğini bildirdi. Bu cihazların 10'unda olumsuz parametrelerin giderildiği, 12'sinde mahkeme sürecinin başlatıldığı ve güvensizlik tespiti yapılan 3 farklı cep telefonu modeli için ''bertaraf işleminin'' başlatıldığı kaydedildi.
BTK'dan yapılan yazılı açıklamada, piyasadaki ''telsiz ve telekomünikasyon terminal ekipmanlarının'' teknik düzenlemeye uygunluğu ile piyasaya arz koşullarına uyulup uyulmadığının kurum denetçileri tarafından yapıldığı ve alınan numune cihazların ''Piyasa Gözetimi Laboratuvarı''nda teste tabi tutulduğu ifade edildi.
Bu kapsamda yapılan denetimlerde, tüketicinin yoğun olarak kullandığı GSM cep telefonlarına öncelik verildiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:
''52 marka, 81 model cihaz, Piyasa Gözetimi Laboratuvarı'nda test edilmiştir. Testler sonucunda, 34 farklı marka model cihazda etiket silinebilirliği, cihaz ve/veya adaptörde teknik düzenlemeye uygunsuzluklar tespit edilmiş ve bu nedenlerle Güvensizlik Tespit Tutanakları tutulmuştur. Bu cihazlardan, 10 farklı marka modelinde olumsuz parametreler giderilmiş, 12 farklı marka model ile ilgili idari para cezaları ve test masraflarına itiraz nedeni ile mahkeme süreci başlatılmış, güvensizlik tespiti yapılan 3 farklı marka model ile ilgili sorumlu firmalar güvensizlik nedeni olan olumsuz parametreleri gideremediklerini kabul ederek, bertaraf işlemlerini başlatmışlardır.Ayrıca, güvensizlik tespiti yapılan ancak mahkeme süreci devam eden cihazların bertaraf işlemi için mahkeme sonucu beklenilmektedir. Güvensizlik nedeni olan olumsuz parametreleri gideremeyen firmalar, bu durumu tüketicilere bildirmek amacı ile gazete ve televizyonda duyurular yapmakta, tüketiciden iade gelen cihazları yeni model cihazlarla değiştirmekte veya parasının iade etmektedirler.''
Açıklamaya göre, güvensizlik tespiti yapılan cihazların marka-model, ithalat miktarı ve firma bilgileri şöyle:
''-Deser Elekronik tarafından 16 bin 180 adet ithal edilen Minton SC5938.
-Berz Telekomünikasyon hizmetleri tarafından 16 bin 180 adet ithal edilen Matsu T828.
-Beyaz Bilgisayar tarafından 17 bin adet ithal edilen Orite T808.''
FİRMALAR UYARILDI
Açıklamada, güvensizlik tespiti yapılan cihazları ithal eden diğer firmalarla ilgili çalışmaların başlatıldığı ve konunun tedbir alınması amacıyla Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Dış Ticaret Müsteşarlığı ile Gümrük Müsteşarlığına iletildiği belirtildi. Güvensizlik tespiti yapılan cihazların piyasada bulunmaması için firmaların uyarıldığı ve cihazların piyasada bulunup bulunmadığıyla ilgili kontrollerin denetçiler tarafından yapıldığı ifade edildi.
Tüketicilerin teknik düzenlemeye uygun olmayan cihazları satın almaması, kullanmaması ve toplatılması esnasında mağdur olmaması için piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerine aralıksız devam edildiği ve olumsuzlukların üzerine gidilerek güvenli cihazlar dışında piyasada cihaz bulunmaması hedefi ile gayret sarf edildiği de kaydedildi.