Avea'nın 'Her Yöne Sınırsız' tarifesini dakika ve kişi sınırlaması getirmesi tüketicileri harekete geçirdi. Bir müşteri Avea'yı Reklam Kurulu'na şikayet etti, Avea'ya 134 bin TL ceza kesildi.

Bir tüketicinin Avea Hakkında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu’na yaptığı başvuru değerlendirilerek Avea’ya 134 bin TL ceza kesildi.

Avea’nın ‘Her Yöne Sınırsız’ adlı kampanyasını Reklam Kurulu’na şikayet eden Hakan Demir, ilgili tarifenin bilgisi ve onayı dışında değiştirdiğini belirtti.

'HER YÖNE ÖZGÜRLÜK'Ü ŞİKAYET ETTİ

Sanayi Bakanlığı Reklam Kurulu ve Rekabet Kurumu’na Avea’nın kampanyasını şikayet eden Hakan Demir, şikayetinde Avea’nın önceki adı 'Her Yöne Sınırsız' olan ‘Her Yöne Özgürlük' tarifesi aldığını ancak belirtilen fiyat ve konuşma sürelerinin uygulanmadığını belirtti. Avea’nın tarifeyi onayı ve isteği olmadan değiştirdiğini belirten Bayraktar, bu durumu şikayet ederek ilgili kurumlara bildirdi.

134 BİN 400 TL CEZA

Başvuruyu değerlendiren Reklam Kurulu ‘Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 17 ve 25/8 maddelerine dayanarak ‘tüketiciyi aldatıcı ve yanıltıcı reklam yapıldığı gerekçesiyle’ şikayet edilen firmaya 134 bin 400 TL ceza verdi.

Sanayi Bakanlığı Reklam Kurulu Hakan Demir’in başvurusunu değerlendirerek aşağıdaki maille de durumu kendisine bildirdi:

Sn. Hakan DEMİR

İlgi: 01.10.2009 tarihli başvurunuz.

Avea İletişim Hizmetleri A.Ş.’ye ait olup muhtelif mecralarda yayımlanan “Her Yöne Sınırsız” sloganlı reklam ve ilanlara ilişkin ilgide kayıtlı başvurunuz, Reklam Kurulu’nun 13.10.2009 tarih ve 169 sayılı toplantısında incelenmiş olup, Avea İletişim Hizmetleri A.Ş. hakkında 4077 sayılı Kanun'un değişik 17 ve 25/8 inci maddeleri uyarınca 134.400-TL idari para cezası ve anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

Anılan cezaya ilişkin tebligat ilgili firmaya gönderilmiştir.

Ancak, Reklam Kurulu Başkanlığı’nca yapılan inceleme yalnızca başvurunuza konu hususun reklam boyutuna yönelik olup, reklamdan kaynaklanan bireysel mağduriyetinizin giderilebilmesi için tarafınıza aşağıdaki bilgilerin verilmesinde fayda görülmüştür:

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamına giren uyuşmazlıkların çözümü için illerde “Sanayi Ve Ticaret İl Müdürlüğü”, ilçelerde “Kaymakamlık” bünyesinde “Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri” ve illerde “Tüketici Mahkemeleri” oluşturulmuştur. Buna göre 2009 yılı için:

a) Değeri 936,97 TL’nin altında bulunan uyuşmazlıklarda tüketici sorunları hakem heyetine başvuru zorunludur. Bu heyetin vereceği karar tarafları bağlar. Taraflar buna karşı 15 gün içinde tüketici mahkemesine itiraz edebilirler.

b) Değeri 936,97 TL ve üzerindeki uyuşmazlıklarda ise tüketici sorunları hakem heyetine başvurulabilineceği gibi doğrudan tüketici mahkemesine de başvurulabilir. Hakem heyetinin vereceği karar bağlayıcı olmayıp delil niteliğinde olduğundan, uyuşmazlığın kesin olarak çözümü için tüketici mahkemesine başvurmak zorunludur. Tüketici mahkemelerinde açılacak davalar her türlü resim ve harçtan muaftır.

Bu nedenle; ikamet ettiğiniz veya uyuşmazlık konusu mal veya hizmeti aldığınız yerde bulunan bu mercilere fatura, satış fişi, sözleşme vb. belgeler ile birlikte müracaat etmeniz gerekmektedir.

Bilgilerinizi rica ederim.