Kadınların Seçme ve Seçilme Hakkının Tanınması, 1930’larda,
Türkiye Cumhuriyeti kadınların siyasi haklarını kazanması için
gerekli yasaların çıkarılmasını ifade eder.
Kadınların siyasi hayatta seçme ve seçilme hakkını elde etmesi;
toplumsal hayatta gerçekleşen Atatürk Devrimleri’nden birisidir.

1930 yılından itibaren çıkarılan bir dizi yasa ile önce Belediye seçimlerine katılma,
sonra köylerde muhtar olma ihtiyar meclislerine seçilme hakkı tanınan
kadınların milletvekili seçme ve
seçilme hakları, 5 Aralık 1934’de Anayasa ve
Seçim Kanunu’nda yapılan yasa değişikliği ile tanındı.


Belediye seçimlerinde seçme ve seçilme hakkı.Kadınların belediye seçimlerinde seçme ve aday olma hakkı
3 Nisan 1930'da Belediye Kanunu'nun kabul edilmesiyle tanındı.

Kadınların katıldığı ilk belediye seçimleri
Kadınlar siyasal haklarını ilk kez 1930 yılındaki Belediye seçimlerinde kullandılar.
Seçimler, Eylül başından Ekim’in 20’sine kadar sürdü.
Şehir meclislerine girebilen kadınlar arasında İzmir seçimlerinde Cumhuriyet Halk Fırkası (CHF)’nın
iki kadın adayı olan Hasane Nalan ve Benal Nevzat Hanımlar ile,
İstanbul seçimlerinde CHF adayı olan Rana Sani Yaver (Eminönü),
Seniye İsmail Hanım (Beykoz), Ayşe Remzi Hanım (Beyoğlu),
Nakiye (Beyoğlu), Latife Bekir (Beyoğlu) Hanımlar vardır

Köy muhtarı seçme ve seçilme hakkı.
Köy Kanunu'nun 20. Maddesinin değiştirilmesine dair 26 Ekim 1933 tarihli ve
2329 sayılı kanunun çıkarılmasıyla; kadınların köy muhtar ve heyetlerine seçilme hakkı tanındı.

İlk kadın muhtarın seçimi Aydın'ın Çine ilçesine bağlı Demirdere köyünde
(Bugünkü Karpuzlu ilçesi) yaklaşık 500 oy alarak seçimi kazanan Gül Esin,
Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk kadın muhtarı oldu

Milletvekili seçme ve seçilme hakkı.
Türkiye’deki kadınlar milletvekili olabilmek için ilk adımı 1923’te atmışlardı.
Bu adım, kadınların 1923 yılında Nezihe Muhiddin önderliğinde ilk kadın partisi
“Kadınlar Halk Fırkası”nı kurma isteğidir. Fakat 1909 Seçim Kanunu sebebiyle bu parti kurma girişimi,
Kadınlar Halk Fırkası’nın Türk Kadınlar Birliği adlı derneğe dönüşmesi ile sonuçlanmıştı

1924 anayasası hazırlanırken kadınların milletvekili seçme ve
seçilme hakkına sahip olması gündeme geldi ancak
TBMM genel kurulunda bu hakların yalnızca erkeklere tanınması fikri ağır bastığından kadınlar siyasal haklar sağlayamadılar.

Gerekli yasal değişiklik 1934 yılında Başbakan İsmet İnönü ve 191 milletvekilinin sunduğu Anayasa ve
Seçim Kanununda değişiklik yapılmasını öngören yasa önerisi sonucu gerçekleşti.
Öneri, 5 Aralık 1934’te Mecliste görüşüldü Yapılan oylamada,
317 üyeli Meclis'te, oylamaya katılan 258 milletvekilinin tamamının oyuyla değişiklik önerisi kabul edildi.
Anayasanın 10. ve 11. Maddeleri değiştirilerek her kadına 22 yaşında seçme, 30 yaşında seçilme hakkı verildi.
Bu anayasa değişiklikleri çerçevesinde İntibah-ı Mebusan Kanunu
(Milletvekili Seçimi Kanunu)’nda 11 Aralık 1934’de yapılan değişiklikler sonucu anayasada tanınan
haklar seçim kanunuyla da düzenlendi

Yasanın çıkmasının ardından 7 Aralık 1934’te,
Türk Kadınlar Birliği İstanbul’da Beyazıt Meydanı’nda büyük bir kutlama mitingi ve
Beyazıt’tan Taksim’e bir yürüyüş düzenledi.

Kadınların katıldığı ilk genel seçimler
Kadınların katıldığı ilk genel seçimleri, 8 Şubat 1935 yılında yapılan TBMM 5. dönem seçimleridir.
Bu seçimlerde 17 kadın milletvekili T.B.M.M’ye girdi.
1936 yılı başında boşalan milletvekillikleri için yapılan ara seçimnde emekli öğretmen
Hatice Özgenel’in Çankırı milletvekili olarak seçilmesiyle meclisteki
kadın milletvekili sayısı 18’e çıktı