Mayalardan ve Babillilerden kalan bilgilere bakılırsa kayıp gezegen Marduk 2012'de dünyaya yaklaşacak ve her şeyi alt üst edecek.Siz siz olun 23 Aralık 2012 günü kimselere randevu vermeyin. Çünkü o gün eski uygarlıkların "Tanrıların gezegeni" dediği Marduk, 3661 yılda bir yaklaştığı dünyaya yeniden yaklaşacak ve kıyamet kopacak.İnanışa göre dünyamızda ünlü Nuh tufanından önce bambaşka bir uygarlık var olmuş ve Marduk’un dünyaya çarpması sonucu ortadan kalkmış.Marduk dünyadan çok daha büyük, kızıl renkli bir gezegen.3661 yılda bir geliyor, Jupiter ile Mars arasında bulunan 'asteroid kuşağı' bölgesine sokuluyor, oradan dönüp gidiyor. Bize fazla yaklaşmıyor.Fakat kütlesi çok büyük olduğu için, çekim gücü her seferinde bizim burada (yani dünya gezegeninde) amansız depremlere, yanardağ patlamalarına, tsunamilere, sel baskınlarına yol açıyor. 3661 yılda bir geliyor ama pir geliyor, bizi mahvedip gidiyor.İşte ünlü Nuh tufanına da bu gezegen yol açmış ve dünyamızda daha önce varolan başka bir uygarlık böylece ortadan kalkmış.Bu iddiayı ortaya ilk atan Zecharia Sitchin… İddiasını ise Mezopotamya yazıtlarına dayandırıyor.'12. Gezegen Marduk' kitabıyla tanınan Zecharia Sitchin Marduk'un 2012 yılında dünyanın yakınından geçeceğini ve bu esnada yeni bir 'Nuh Tufanı'nın' yaşanacağını iddia ediyor.Sümerler tarafından 'Nibiru' olarak adlandırılan gezegenin, bugüne kadar sadece 1983 yılında IRAS kızılötesi teleskopu sayesinde görülebildiği iddia ediliyor.Bu gezegen, daha doğrusu bunun uydularından biri, eski geçişlerinden birinde, asteroid kuşağının yerinde evvelce bulunan bir başka gezegene çarpmış, kopan büyük parça bir süre serseri mayın gibi dolaşa dolaşa bugün bildiğimiz Venüs'ü oluşturmuş, geri kalan toz toprak da işte o asteroidleri, yani küçük parçacıkları...Türkiye’de ise araştırmacı Burak Eldem "2012: Marduk'la Randevu" adlı kitabında bütün ayrıntılarıyla bu iddiayı ele alıyor…Ona göre mesele basit olarak şu; dünyada büyük felaketler uygarlıkların başını ve sonunu belirliyor. Ve dünyanın dört bir yanındaki eski uygarlıkların kalıntılarında izi sürülen Marduk adlı gezegen bu felaketlerle yakından ilişkili."Onuncu gezegen" olarak bilinen Marduk, 3661 yıllık bir yörünge periyoduna sahip. Ve özellikle Mayaların şaşırtıcı astronomik bilgilerine bakılırsa bu periyodlardan birinde Marduk 2012 yılında dünyaya yaklaşacak.Bu büyüklükte bir kütlenin etkisi ise geçmişten biliniyor: Sel felaketleri, volkanik patlamalar ve bu patlamalarla tetiklenen depremler.Tıpkı Milattan Önce 1649 yılında olduğu gibiEge'deki volkanın patlamasıyla yaşanan felaket pek çok uygarlığın ortadan kalkmasına yol açmış. Sülfürün kızıla boyadığı nehirler ve dumanlar yüzünden "gökyüzünün kararması" gibi olaylar mitolojide ve kutsal kitaplardaki anlatılarda aynı biçimde yer alıyor.Ürpertici olan 1649 ile 2012 yılı arasında tam 3661 yılın, yani Marduk'un yörünge süresinin bulunması.Burak Eldem bu güne kadar başka hiçbir araştırmacının yapamadığı bir şeyi yaparak şeytanın rakamı olarak bilinen 666'nın öyküsünü de Babillilere ve Marduk'a kadar sürüyor.Bu simge 60'lık rakam sistemi kullanan Babillilerde 3661 rakamını gösteriyor. Yani Marduk'un yörünge zamanı. Aynı zamanda hem "Şar" yani kral anlamına geliyor, hem de "döngü", "yıkım", "tamamlanma" gibi anlamlara geliyor.Burak Eldem, Kudüs'ün talan edilmesi sırasında bu rakamın 666 olarak algılandığını söylüyor.“Marduk" simgesi rakam yerine harflerin kullanıldığı ibranicede de üç tane W harfine karşılık geliyor. Yine bu harflerin rakam karşılığı 666. Eldem "Neresinden baksan bunun bir şekilde altı ve altmışla bağlantılı olduğunu düşünmüşler ve bu rakam aslında 3661 olduğu halde ona 666 yani şeytanın rakamı demişler. 666 aslında Marduk'un şifresi" diyor