Arkadaşlar bu sayfada da kriptoloji ile ilgili bilgilerimizi paylaşalım diyorum. İlgilenen arkadaşlar burayı boş bırakmazsa sevinirim.

Alıntı
Eğer yakın zaman da bitiebilirsem daha kapsamlı bir makaleyi buradan sizlerle de paylaşabilirim. Şimdilik aşağıda giriş niteliğindeki bilgilerle açılışı yapıyorum. İlgilenen arkadaşları da beklerim


Kriptoloji Nedir? Kriptolojinin Tarihi…


Yunanca Kryptos Logos (Gizli kelime) tamlamasından ismini almaktadır… Kriptoloji Bir şifreleme bilimidir. Kriptografi yunanca gizli anlamına gelen “kript” ve yazı anlamına gelen “graf” dan türetilmiştir. Kriptografia ise şifre yazımıdır… Başlangıç itibariyle daha çok askeri alanlarda bu bilimi ihtiyac duyuldu…Günümüz teknolojisinin baş döndürücü gelişmesiyle elektronik ,online banka işlemleri, dinamik bilgilerin şifrelenmesiyle kullanılmaktadır.
Tarihi :
Sezar’ın kullandığı şifreleme tekniği genelde ilk şifreleme tekniği olarak bilinir… Peki Sezar’ dan önce şifreleme teknikleri kullanılmıyor muydu ? Tabi ki de kullanılıyordu… Örnek vermek gerekirse ;
M.Ö yılarda Mısırlı rahiplerin kullanmış oldukları standart dışı hiyeroglif işaretler… Ve daha sonra gelen Sezar’ın şifreleme tekniği, Abu Abd al-Rahman’ın kriptoloji ile ilgili yazmış olduğu kayıp kitab’ı,gaznelilerin şifreleme anahtarları…
Nasıl Çalışır
Kriptoloji& Kriptografia algoritmaları tamamen matematiksel fonksiyonlardan oluşmaktadır. Düşünün ki öle bir algoritma oluşturacaksınız ki ancak ilgili şahısların tek anlayabileceği, İkinci şahısların ulaşamayacağı, okuyamayacağı, çözemeyeceği bir şifreleme olacak… Deşifre si ise ancak hazırlayan kişi bilecek…
Kriptografi ( şifre yazımı) literatüründe değişik şifre¬leme algoritmaları mevcut bunlar ;
Simeterik, Asimetrik Anahtar Algoritmaları ‘dır.Karışık algoritmalar ada başvurulmaktadır..

Simetrik :
Bu tür şifrelemede şifreleme ve şifre çözümü aynı anahtar kullanılmaktadır. Bu algortimalrın avantajı basit ve kullanışlı olmasıdır. Dez avantajı ise şirelenmesi ile çözümünün tek anahtarda bulunmasıdır.
DES (Data Encryption Standard), IDEA (International Data Encryption Algorithm), RC5 (Rivest Cypher version 5), Blowfish bilinen asimetrik algoritmalardır.
Asimetrik :
Asimetrik anahtar algoritmaları daha çok verinin paylaşılması veya verinin network üzerinde dolaşması gereken ortamlarda veriyi şifreleme amacıyla kulla¬nılmakta.
Diyelim ki Bay X, Bay Y’ ye bir mesaj göndermek istiyor. Bu durumda X, Y’nin açık anahta¬rına listeden bakacak, mesajı Y’nin açık anahtarıyla şifreleyecek ve gönderecek. Mesaj Y’nin eline ulaştığında Y, kendi gizli anahtarını kullanarak mesajı açabi¬lecek. Bu, son derece güvenli bir yön¬tem. Çünkü Y’nin gizli anahtarı sadece Y’de bulunduğundan başkalarının mesa¬jı açması mümkün değil. Tabii Y gizli anahtarını kaybetmediği sürece…
En meşhur asimetrik anahtar algorit¬ması Ron Rivest, Adi Shamir ve Len Adleman tarafından tasarlanmış ve i977′de patenti alınmış olan RSA. Algo¬ritma, tasarımcılarının ismini taşıyor.
Karışık Algoritmalar
Aklınıza gelebilecek her türlü şifreleme tekniği kullanılan , yeni algoritmalar üretilen,asimetrik ve simetrik algoritmalarını da içine katan algoritmalardır.
Örnek vermek gerekirse ;
Emir ismini şifreliyelim “me-ri” veyahut altin alfabesine göre şifreliyelim
“Emir” bunu hecelere ayıralım ve hecelerin yerini değiştirelim değişik bir şey çıkması için “em-ir”,”me-ri” şimdi ise alfabetik sıralamasını yazdıralım.
Sonuç : 1662112
2. Örnek :
Dlıp şifrelenmiş bir sözcüktür.Çözümü ise çok basit Latin alfabesini kullanarak her harfin kendisinden sonra ki gelen harfi yerine koyarsanız bulursunuz.
D’den sonra gelen harf E, L’den sonra gelen M, I’dan sonra İ, P’den sonra gelen R Sonuç itibariyle Emir ortaya çıkıyor.
Sadece iki örnek verdim farklı yöntemlerde kullanabilirsiniz.Sizin yaratıcığınızla da yeni yeni şifreleme tekniklerini de üretebilirsiniz.