Çocukta ruh sağlığı bozukluğu, çocuğun ruhsal ve bedensel nedenlere bağlı olarak iç çatışmalarını davranışlarına aktarması sonucu ortaya çıkar. Bu çocuklar, sürekli hırçınlık, sinirlilik, geçimsizlik, kavgacılık, okuldan kaçma, çalma, yangın çıkarma, baş kaldırma ve kuralları çiğneme gibi belirtiler gösterirler. Bu davranışları sergileyen çocuklar çevresiyle ilişkileri sürekli olarak gergin ve sürtüşme halindedir.Davranış Problemlerinin Nedenleri:


Anne- Baba ile çocuk arasındaki ilişki:

Çocuk yetiştirmede gevşek yaklaşım, reddetme ve aşırı aile tutumları.
Ailenin gerçeğe uygun olmayan beklentileri.
Ailenin aleyhte kıyaslama, kıskandırma yapması.

Öğretmen- Öğrenci:

§Okul yaşamında öğretmenin aşırı eleştirici olması.

§Uygunsuz okul koşulları.

§Notun baskı aracı olarak kullanılması.

§Öğrencinin birbirleri olan ilişkisi.

Bir belirtiyi değerlendirirken dikkat edilmesi gerekenler:Gelişim düzeyi,
Belirtinin sıklığı ve gücü,
Belirtinin sürekliliği,
Başka hangi belirtilerin eşlik ettiği.


Çocuklarda görülen ruhsal bozuklukların sınıflandırılması şu şekildedir.


Alışkanlık bozuklukları.
Duygusal bozukluklar.
Davranış bozuklukları.
Diğer bozukluklar.


ENKOPRESİZ:Çocuklarda görülen dışkı bozukluklarıdır. Daha çok büyük dışkısını altını kaçırmadır. Enkoprezis erkeklerde daha sık görülür.


Nedenleri:


vBağırsak işlevlerinde bozukluklar.

vYanlış tuvalet eğitimi.

vAnnenin aşırı titizliği

vKardeş doğumu

Önlenmesi:


vDavranış tedavisi: Takvim tedavisi

vİlaç tedavisi

vAileye danışmanlık.

vPsikoterapiENÜREZİS:


Çocuklarda görülen altını ıslatma bozukluğudur. Enürezis; yalnız gece altını ıslatanlar, yalnız gündüz altını ıslatanlar, hem gece hem gündüz altını ıslatanlar, ara sıra altını ıslatanlar olmak üzere dört şekilde görülebilir.


Nedenleri:


vOrganik bozukluklar

vKalıtım-soya çekim

vRuhsal çatışmalar

vSosyo ekonomik durum

vYanlış tuvalet eğitimi

vÇocuğun sık sık üşütmesi

vUygun şekilde tuvaletin olmayışı

vZorlanımlı olaylar.


Yanlış tuvalet eğitimi: Nedenleri arasında anne babanın çocuğu ihmal etmesi, çocuğu zamanında tuvalete götürmeme yer alır.ÇALMA:


Erken çocukluk çağından itibaren her şeyi izinsiz alma durumu. Çocukta mülkiyet hissi 7,8 yaştan sonra başlar. Bu yaşlarda yanlış eğitim sonucu çalma davranışı gelişir.

Nedenleri:


vAilenin problem karşısında yanlış, tutarsız yardımcı olmaz tavırları.

vÇocuğa harçlık verilmemesi.

vAilenin çevresinin çocuğa mülkiyetle ilgili haklara saygı göstermesi konusunda yeterli eğitim vermemesi.


Önlenmesi:


vÇocuklara bireysel ve toplumsal haklara saygı göstermeyi ve sahip olma düşüncelerine engeller koyabilmesi öğretilmeli.

vÇocuklara 7,8 yaşından sonra düzenli harçlık verilmeli.

vÇocuklara bazı isteklerini kontrol etmeyi öğretmek.

vAnne-baba iyi bir model olmalı.


KAÇMA:


Büyükçe çocuklarda veya ergenlik döneminde evden izinsiz ayrılmalara denir. Bu kaçma günlerce haftalarca sürebilir. Kaçma çeşitli psişik, sosyal ve organik nedenlerin rol oynadığı impulsif bir davranıştır. Tam anlamıyla bilinçli değildir.

Kaçma Çeşitleri:


Evden Kaçmalar: Aile içi çatışmaların bulunduğu ailelerde ve ergenlik döneminde daha sıklıkla görülür.
Okuldan Kaçma: Zekası geri olanlar okul başarısızlığı yaşadıkları için, üstün zekalılar ders performansı altında ders gördükleri için kaçma davranışını gösterirler.


Kurumlardan Kaçma:

Nedenleri:vAile içi çatışmalar: Çocuğun ailede, okulda kendisini sevilmediğine inanması.

vOkul başarısızlıkları.

vKusurlu anne-baba tutumları

vAilenin şiddet uygulaması.

vÇocuktan kapasitesi üzeri beklenti

vTaklit

vÇocuğun hayalleri.

Önlenmesi:


Kaçan çocuğun ailesi ya da kaldığı kurumla görüşülerek kaçma nedenleri ve kaynakları hakkında bilgi alınarak gerekli önlemler alınabilir.


PİKA:


Yenilebilir olmayan maddelerin yenilmesi. Daha çok çocuk dönemi bozukluğudur. 1-6 yaş arası çocuklarda daha sık görülür.


Nedenleri:


vZeka geriliği

vAnne-çocuk ilişki yetersizliği

vYoksulluk, ihmal, anne-babanın denetim eksikliği

vDemir, çinko eksikliği


Önlenmesi:


vFizyolojik nedenler ortadan kaldırılmalı.

vAnne-baba tarafından iyi bir bakım olması.

vEbeveyn çocuk arasında doyurucu ilişki.

vProblemin iyi tanınması, çocuğa güvenilir bir ortam sağlanması, yeterli denetimin verilmesi.

UYKU BOZUKLUĞU:


Organizmanın dış dünya ile alışverişinin, algılarının ve tepkilerinin kaybolduğu geriye dönüşümlü bir davranış ve bilinç durumu. Onarım ve yeni bir güne hazırlanma, bedenin gelişmesi, yenilenmesi uykunun işlevleridir.


Nedenleri:


vÇocuğun duygusal durumu

vÇocuk-anne ilişki gerginliği

vBeslenme düzensizlikleri, diş çıkarma


Önlenmesi:


vYatma saati belirlenmesi.

vUykuya hazırlık için onları sakinleştirmeli.

vÇocuk uyurken evde yalnız bırakılmamalı.

vÇocuk suçluyken cezalandırmak için yatağa yatırılmamalı.

vUykudan önce özel ilgilenmeli.

vUyku ortamının sağlık ve fiziksel koşullara uygun olması sağlanmalı.

v2 yaşından sonra birden fazla çocuğun aynı odayı paylaşmaması sağlanmalı.