Yılbaşından itibaren Yeşil Kart sistemi kalkıyor.
Yaklaşık 9.5 milyon Yeşil Kart sahibinin durumu,
Sosyal Güvenlik Kurumu
(SGK) tarafından yapılacak gelir testiyle ortaya çıkacak.

Genel Sağlık Sigortası sistemine geçilirken, sadece aylık geliri 279 TL'nin altında olanlara bedava sağlık hizmeti verilecek.
Bu limitin üzerinde geliri olanlar ise kademeli olarak prim ödemek zorunda kalacak.

Prim miktarı gelirin seviyesine göre 33 TL'den başlayacak 200 TL'ye kadar çıkacak.
Böylece bütçede sağlık giderlerinde 4.4 milyar TL tasarruf sağlanacak.

Yılbaşından itibaren
1.5 ay sonra 9.5 milyon Yeşil Kart iptal edilecek.

Yeni dönemde Genel Sağlık Sigortası (GSG) sistemine geçilirken,
Yeşil Kartlılar da genel sağlık sigortası kapsamında olacak.

Buna göre en az 5 milyon Yeşil Kart sahibinin prim ödemek zorunda kalacağı tahmin ediliyor.
9.5 milyon Yeşil Kart sahibi, durumunun ne olacağım ve
ne kadar prim ödemek durumunda kalacağım öğrenmek için yılbaşına kadar bekleyecek.

Yaklaşık 9.5 milyon Yeşil Kart sahibinin durumunu belirleyecek olan gelir testi ve uygulama esaslan ise halen yürürlüğe girmeyi bekliyor.

Bu konuyla ilgili çalışmalan Sosyal Güvenlik Kurumu yürütürken, Aile ve
Sosyal Politikalar Bakanlığı' nın da bu konuda çalıştığı belirtildi.
Çalışmalar kapsamında Yeşil Kart sahipleri, harcamalan, taşınır ve
taşınmazlar ile bunlardan doğan hakları da dikkate alınarak, banka kredi kartı harcamalarından,
kira ödemelerine, kira gelirlerinden elektrik, su, telefon kullanımlarına kadar bir çok ayrıntılı içeren yöntemler ve
veriler kullanılarak teste tabi tutulacak.


Asgari ücret esas olacak
Yeşil Kart sahiplerinin Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) ne kadar prim ödeyeceğine ilişkin hesaplama,
yılbaşında yürürlüğe girecek yeni asgari ücret rakamlarına göre belirlenecek.
Yapılacak gelir testiyle Yeşil Kartlılar'ın önemli bir kısmının devlete prim ödemek zorunda kalacağı belirtiliyor.

Henüz tamamlanmamakla birlikte yaklaşık 9.5 milyon yeşil kartlının
en az 5 milyonunun gelir testini geçemeyeceği ve bu nedenle prim ödemek zorunda kalacağı tahmin ediliyor.

Kademeli prim alınacak
Ortaya çıkan gelir rakamı aylık asgari ücretin üçte birinden az olması halinde bu kişilerin primlerini devlet ödeyecek.
Mevcut duruma göre hesaplanırsa, şu anda geliri 279 liradan fazla olan herkes devlete prim ödeyecek.

Halen brüt asgari ücret 837 lira düzeyinde bulunuyor.
Bunun üçte birinden az, yani 279 liradan az geliri olan vatandaşların primleri devlet tarafından ödenecek.
Bunun üzerindekiler kademeli rakamlarda prim ödemek zorunda kalacak.

Örnek olarak sistem şu anda devreye girse,
aylık geliri 279 lira ile brüt asgari ücret tutan olan 887 lira arasında olanlar,
brüt asgari ücretin üçte birinin yüzde İ2'sine karşılık gelen 34 lira düzeyinde Genel Sağlık Sigortası primi ödeyecek.


Brüt asgari ücret ile brüt asgari ücretin iki kati yani şu anda 1.674 lira arasında geliri olanlar ise
brüt asgari ücretin yüzde 12'sine karşılık gelen 100 lira tutarında prim ödeyecek.

Brüt asgari ücretin iki katından fazla geliri olanlar ise brüt asgari ücretin iki katinin yüzde 12'si yani 201 lira tutarında
Genel Sağlık Sigortası primi ödeyecek.

4.4 milyar TL'lik tasarruf hedefi 2012 bütçesinde
Temel büyüklüklerle ilgili tahmin ve hedeflerin yer aldığı 2012 Programı'na göre hükümet,
Yeşil Kart sisteminin ortadan kaldırılmasıyla bütçedeki sağlık giderleri kaleminde 4.4 milyar liralık bir düşüş olacağı hesaplandı.


Bu durum 2012 Programında da, "5510 sayılı Kanun uyarınca yeşil kart sahiplerinin sağlık harcamalarının
2012 yılından itibaren SGK'ya devredilecek olmasından ötürü sağlık giderleri kaleminde
bir önceki yıla göre 4.4 milyar TL'lik bir düşüş bekleniyor" ifadesiyle yer aldı.

Kritik gelir eşiği 279 TL
Halen bedava sağlık hizmetinden yararlanan 9.5 milyon Yeşil Kartlı var.
2012'de bu kişiler SGK tarafından testten geçirilecek.

Geliri asgari ücretin üçte birinden az olanlar sadece bedava genel sağlık sigortasından yararlanacak.
279 TL'nin üzerinde geliri olanlar, gelirinin seviyesine göre sağlık hizmeti almak için aylık prim ödemek zorunda kalacak.
Bu prim miktan 33 TL'den başlayacak 200 TL'ye kadar çıkabilecek.

En az 5 milyon Yeşil Karth'nın, asgari ücretin üçte biri kadar olan gelir şartını tutturamayacağı tahmin ediliyor.
Yani prim ödemeksizin sağlık hizmeti alanların sayısı bir anda
4.5 milyona düşecek.
Prim gelirleri ile devlet sağlık harcamalarından 4.4 milyar TL tasarruf etmeyi planlıyor.