Genetik biliminin en büyük hedeflerinden olan 'programlanabilir' bakteri üretimi yolunda büyük bir adım atıldı.
Science dergisinde yayımlanan rapora göre, başka bir hücreye aktarılan genomun yeni hücrede de çalışmaya devam etmesinin önündeki engeller aşıldı. Böylece bilimadamlarının tamamen sentetik genom taşıyan yeni mikroorganizmalar yaratma hedefine doğru çok önemli bir adım atılmış oldu.
Dünyada ünlü sentetik biyoloji araştırmacısı Craig Ventor ve ekibinin yürüttüğü çalışmada, DNA’nın belirli bölgelerinde yerleşik enzimlerden oluşan proteinlerin oluşturduğu bağışıklık sistemi devre dışı bırakılabildi.