Sabit ücrette Türk Telekom lehine karar alındı.

Türk Telekomünikasyon A.Ş'ye sabit ücret hakkında açılan davada Balıkesir 2. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından verilen direnme kararının, Yargıtay Hukuk Genel Kurulu tarafından Türk Telekom lehine bozulduğu bildirildi.

Türk Telekom'un Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yayımlanan açıklamasında, 19 Ocak 2009 tarihli özel durum açıklamalarında Türk Telekom'un sunduğu telefon hizmetlerine uygulanan sabit ücret hakkında bir abone tarafından açılan davada alınan kararın şirketçe temyiz edilmesi üzerine, Yargıtay 13. Hukuk Dairesi'nin Türk Telekom lehine karar verdiğinin bildirildiği hatırlatıldı.

Bu gelişme üzerine, Balıkesir 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin tüketici mahkemesi sıfatıyla direnme kararı verdiği belirtilen açıklamada, “Konu Yargıtay'a intikal etmiş, Yargıtay Hukuk Genel Kurulu tarafından söz konusu direnme kararına karşı Şirketimiz lehine bozma kararı verilmiştir” denildi.