HEMEN KİTAP YAYINLARI’NDAN HZ. MUHAMMED HAKKINDA YENİ BİR ÇIKIŞ

HZ. MUHAMMED YAŞIYOR MU?
(YAZAR: MERT ASLAN)

Yazar Mert Aslan’ın Hemen Kitap’tan çıkan ve Hz. Muhammed ile ilgili son yılların en ilginç kitabı olma iddiasını taşıyan “Hz. Muhammed Yaşıyor mu?”, Türkiye’nin dört bir yanında okuyucularla buluşuyor.

Kitap, Güllerin Efendisi Hz. Muhammed ile ilgili olarak bugüne dek yazılmış kitaplar arasında birkaç açıdan bir ilk olma niteliği taşıyor. Öncelikle şimdiye kadar bu alanda hiç denenmemiş bir yazınsal form olan “mektup-roman” türünde yazılmış olması, özgün dili, Güllerin Efendisi’nin kişisel gelişim ve yüz yüze insani ilişkilere getirmiş olduğu özgün boyutları deşifre ediyor olması gibi özellikleri açısından, Yıldızların Efendisi ile hem düzeyli hem de yalın ve sevecen bir ilişki biçimini yansıtıyor. Kitap tümüyle geleneksel çizgilerin dışına çıkmak suretiyle, yazarının tabiriyle “özel tasarım bir insan” olarak, Güllerin Efendisi’nin pozitif akılla pek de anlaşılmayan bazı yönlerini irdeleyerek “O’nun farklı bir hayat formuyla halen yaşadığı, tüm güzellik ve şefkatiyle halen aramızda dolaşarak dertlerimizle içtenlikle ilgilenmeye devam ettiği” teması etrafında ilginç ve ikna edici bir mantıksal örgü oluşturuyor.

Hz. Muhammed hakkında yalnızca kulaktan dolma ve geleneksel bilgilere sahip olanlara tümüyle yeni bir alternatif bakış açısı sunan kitap, sıra dışı mektuplardan oluşan bir siyer felsefesi niteliğinde yazılmış olup Kütüb-ü Sitte gibi kaynaklardan yararlanarak, olabildiğince pozitif bir dil ve tamamen yeni ve akışkan bir dile sahip… Yazar, Güllerin Efendisi’ne karşı derin aşkla yoğun bir bilgi birikimini harmanlayarak, O’nun gerçek “kişilik resmi” hakkında mükemmel bir karışıma ulaşmaya çabalıyor; hatta Herkesi derinden etkileyip doğru bilinen pek çok yerleşik kanıyı yerle bir etmeye, okuyucuyu istem dışı olarak “O’nu hiç böyle düşünmemiştim” demeye zorluyor.

Kişisel araştırmaları ve birtakım içsel gözlemleri neticesinde Hz. Muhammed’in günlük yaşamındaki en büyük geleneğini bugün de sürdürerek insanların sorunları ile içtenlikle ilgilendiğine ilişkin kesin bir kanıya sahip olan Mert Aslan, kitabın son sayfasına kadar bu hissi okurlarına duyumsatmak için sarsıcı miktar ve tonda bir duygusal ve entellektüel birikim sunuyor.

“Hz. Muhammed Yaşıyor mu?” adlı bu kitap, ülke çapında başta Kitapsan ve D&R gibi seçkin kitapevlerine ulaşmış durumdadır ve geniş bir okuyucu kitlesi ile buluşma konusunda iddialı görünüyor...