Galatasaray Spor Kulübü
Yeni Tüzük Taslağı

Aşağıda yer alan Tüzük Taslağı, Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu tarafından Galatasaray Spor Kulübü Divanı tarafından yapılan çalışma esas alınarak hazırlanmıştır.

Tamamen taslak niteliğinde olan bu çalışma henüz tasarı seviyesine erişmemiş olup konu ile ilgili duyarlı tüm üyelerimizin itiraz veya değişiklik istedikleri hükümler üzerinde yapacakları yazılı çalışmalara açıktır.

Bu çalışmalar yazılı olarak kulübümüze ulaştırıldığı takdirde mutlaka değerlendirilecek ve Genel Kurulumuzun onayına sunulacak tasarının oluşturulmasında dikkate alınacaktır.

Saygılarımızla.

Galatasaray Spor Kulübü 2. Başkanı
Prof. Dr. Mehmet Helvacı
Tüzük PDF