POMEM mezunları da tecilli sayılacak (Tasarının Tam Metni)

Emniyet Hizmetleri Sınıfında görev yapan personelden 10 yılını dolduranların askerlikten muaf tutulmasını öngören kanun tasarısı, 24 Ocak 2011 tarihi itibariyle Bakanlar Kurulunca Meclise sevk edildi. Kanun tasarısının 1. maddesinde yer alan hükme göre, söz konusu düzenlenmeden sadece EHS personeli değil, polis eğitim ve öğretim kurumlarının giriş sınavlarını kazananların da askere sevk ve celp işlemleri de ertelenecektir. Devamı için başlığa tıklayınız.
26 Ocak 2011 06:35


Polislerin askerlikten muaf tutulması amacıyla, 1111 sayılı Askerlik Kanununun 10. maddesine 4 hüküm eklenmektedir.

İlk bentte, polis olarak görev yapanlar, polis eğitim ve öğretim kurumlarında öğrenim göremekte olanlar ve bu kurumların giriş sınavlarını kazanmış olanların askere celp ve sevk işlemlerinin erteleneceği hüküm altına alınmıştır.

İkinci bentte, birinci bentte belirtilen hükümlülerden emniyet teşkilatında 10 yılını dolduranların, askerliğini yerine getirmiş sayılacağı hususu düzenlenmektedir.

Üçüncü bentte, 10 yıllık sürenin, mezun olup göreve fiilen başlanıldığı andan itibaren başlayacağı düzenlenmekte ve 10 yıl tamamlanmadan başka bir kuruma geçenlerin askerlik hizmetini yerine getireceği hüküm altına alınmaktadır.

Dördüncü bentte ise seferberlik ve savaş halinde bu hakkın kullanılmayacağı düzenlenmektedir.

HALEN ASKERDE OLANLARIN DURUMU

Şuan bu tasarı önce Meclis komisyonunda, daha sonra ise Genel Kurulda görüşülecektir. Tasarı mecliste kabul edildikten sonra onay için cumhurbaşkanlığına sevk edilecektir. Onay ve Resmi Gazetede yayımın ardından yürürlüğe girecektir. Kanun Resmi Gazetede yayımlandığı gün, askerlik göevini yapan 2 bin 200 polis memuru, terhis edilecektir.

İŞTE KANUN TASARISININ TAM METNİ