OKS ile ilgili tüm bilgiler


Sınav yaklaşıyor, öğrencileri heyecan basmış durumda. Kim hangi okulu tercih edecek, sistem nasıl işleyecek?

Ortaöğretim Kurumları Seçme ve Yerleştirme Sınavı (OKS), bu pazar günü son kez yapılıyor. 915 bini aşkın öğrenci, başta Fen ve Anadolu Liseleri olmak üzere "iyi bir liseye" yerleşmek için sınava girecek. Tercihler ve yerleştirmeler bu sınavın sonuçlarına göre yapılacak. Bu dizide soruların genel yapıları, hangi okulu kimlerin tercih edebileceği, okulların kontenjanları, hangi liselerin en son kaç net ile öğrenci aldığı, taban puanları ve sınav günü hangi taktikleri izlemenin başarıyı daha da artıracağına ilişkin genel bilgileri bulacaksınız. Ayrıca sınava girecekler yani 8. sınıf öğrencilerinin dilinden onlar için sınavın ne anlam ifade ettiğini öğreneceksiniz.

OKS'nin bu yıl son olmasının yanı sıra bir başka özelliği de bu yıl sınavın kapsamının daraltılması ve soruların niteliğinin değişmesi oldu. Sınavda sorulacak sorular, hem eski sistemde, hem de yeni yapılandırmacı yaklaşıma göre öğretim gören 120 okulda pilot uygulaması yapılan öğrencileri kapsayacak şekilde düzenlendi. Yani iki müfredatta örtüşmeyen konular dikkate alınmadı ve müfredat dışı soru da sorulmayacak. Uzmanlar, bu yılın sorularının geçmiş yıllara göre daha kolay olmasını bekliyor. Geçen yılki OKS'de öğrencinin okul başarısı yani diploma notu, İlköğretim Başarı Puanı (İBP) adı altında ilk kez sınav sonuçlarına yüzde 7 oranında etkide bulundu. Bu oran, son sınavda da geçerli olacak. Diploma notlarından elde edilecek ilköğretim başarı puanları sınav puanına eklenerek, yerleştirme puanı oluşturulacak. Bu amaçla öğrencilerin diploma notlarından İBP hesaplanacak.

SİSTEM DEĞİŞMEDİ

İBP hesaplanmasında sınava girsin girmesin bütün adayların diploma notlarından yararlanılacak. Elde edilen İBP, toplam ağırlıklı standart (100 - 500 puan aralığına dönüştürülmemiş) puana ortalama yüzde 7 oranında eklenecek. Ancak merkezi sistem ile öğrenci alan 92 özel okul, bu puanı kullanmayacak. Sınavda sorulacak soruların sayısı, türleri, süresi ve puan hesaplaması da değişmedi. Sınav yine tek oturumda yapılacak ve 120 dakika sürecek. Sınavda geçmiş yıllarda olduğu gibi 25'er soruluk 4 test yani toplam 100 soru yer alacak. Türkçe, Matematik, Fen ve Teknoloji ile Sosyal Bilgiler'den 25'er soru gelecek. Türkçe konularından çıkacak 25 soru Türkçe kullanma gücü ile ilgili olacak. Matematik sorularının 9'u geometriyi kapsayacak. Fen ve Teknoloji sorularının 10'u fizik, 9'u biyoloji ve 6'sı da kimya sorusu olacak. Sosyal bilgilerdeki soruların da 14'ü tarih, 11'i coğrafya konularından çıkacak.

TERCİHLER İLE İLGİLİ İŞLEMLER

* OKS' de alınabilecek en yüksek puan 500, en düşük puan ise 100.
* Sınav sonuçlarına göre tercih yapabilmesi için adayın 160 puanbarajını geçmesi gerekiyor. .
* Adaylar tercih listesinde en fazla 20 okul tercihi yapacaklar.
* Tercihlerde il/ilçe sınırlaması bulunmuyor.

KİM HANGİ OKULU TERCİH EDECEK?

OKS'de iki tür puan hesaplanacak ve bu puanlar okullara yerleştirmede kullanılacak. Bu puanlardan biri OKS-MF (Matematik Fen) Puanı, diğeri OKS-TM (Türkçe Matematik) Puanı. OKS-MF puanı Fen Liseleri, Fen ve Teknoloji Liseleri ve Sağlık Meslek Liseleri'ne yerleştirmesinde kullanılacak. OKS-TM puanı ise OKS-MF puanla öğrenci alan okullar dışındaki tüm okullara yerleştirmede, 8. Sınıf Devlet Parasız Yatılılık ve Bursluluk sınavında, Polis Koleji Aday Tespit Sınavı'nda geçerli olacak. Bu yıl da 20 tercih alınacak. Birinci yerleştirme işlemleri yapılacak ve buna göre kayıtlar gerçekleştirilecek. Ancak öğrenciler kazandığı halde kayıt yaptırmama veya kayıt yaptırsalar dahi geri alma hakkına sahip olacak. Kayıt sonrasında boş kalan kontenjanlar belirlenip, ilan edilecek. Öğrencinin Fen Lisesi ve Özel Fen Lisesi tercihini yapabilmesi için 6. ve 7. sınıflarda Türkçe, Matematik ve Fen Bilgisi derslerinin her birinin yılsonu notu en az "orta" ve bu derslerin yılsonu ağırlıklı ortalaması en az 4.00 olması gerekiyor. Öğrencinin Sosyal Bilimler Lisesi tercihi yapabilmesinin koşulu ise 6. ve 7. sınıflarda Türkçe, Matematik ve Sosyal Bilgiler derslerinin her birinin yılsonu notunun en az 3.00 ve bu derslerin yılsonu ağırlıklı ortalamasının da en az 4.00 olması lazım.

OKS testleri

* Türkçe 25: (Sorular Türkçeyi kullanma gücünü ölçecek)
* Matematik 25: (16 soru: Matematik, 9 Soru: Geometri)
* Fen Bilgisi 25: (10 soru: Fizik, 6 soru: Kimya, 9 soru: Biyoloji)
* Sosyal Bilgiler 25: (14 soru: Tarih, 11 soru: Coğrafya)

OKS ile hangi okullara giriliyor

Resmi ve özel Fen Liseleri
Sosyal Bilimler Liseleri
Anadolu Liseleri
Anadolu Teknik Liseleri
Anadolu Meslek Liseleri
Anadolu Öğretmen Liseleri
Anadolu İmam Hatip Liseleri
Anadolu Sağlık Meslek Liseleri
Sağlık Meslek Liseleri
Adalet Meslek Liseleri
Anadolu Tarım ve Tarım Meslek Liseleri
Anadolu Tapu ve Kadastro Meslek Lisesi
Polis Koleji Merkezi sınav sistemi ile öğrenci alan özel okullar