Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) tarafından yapılan araştırmaya göre, Türkiye'de 15-29 yaş grubundaki kızların yüzde 60'ı, 25-29 yaş grubundaki kızların da yüzde 66'sı ne öğrenim görüyor ne de çalışıyor.

TİSK'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, TİSK Araştırma Servisi, genç nüfusta "atalet oranının" tespitine yönelik bir araştırma yaptı.

Araştırmaya göre, OECD'nin "Eğitime Bakış 2007" verileri, OECD'ye üye ve aday 30 ülke arasında öğrenim görmeyen, istihdam edilmeyen ve iş aramayan genç kızların çağ nüfusuna oranının (atalet oranının) açık arayla en yüksek Türkiye'de olduğunu ortaya koyuyor.

15-29 yaş grubu kızların yaklaşık yüzde 60'ı, 25-29 yaş grubundakilerin ise yüzde 66'sı hem eğitim, hem de istihdamın dışında kalıyor.

Genç kızlarda atalet oranı Türkiye'de 15-19 yaş grubunda yüzde 47,5'e, 20-24 yaş grubunda yüzde 58,3'e, 25-29 yaş grubunda yüzde 65,8'e yükselirken, buna karşılık bu oran, OECD genelinde sırasıyla yüzde 6,7, yüzde 13,2 ve yüzde 20 düzeylerinde gerçekleşti. Bu konuda Avrupa ülkeleri ortalaması OECD'den de düşük ve sırasıyla yüzde 3,9, yüzde 10 ve yüzde 17,1 oldu.

Türkiye'de oranların Batı Avrupa'nın 5 katı ve Türkiye'deki durumun, "Meksika'dan bile çok daha kötü" olduğu bildirilen araştırmaya göre, çalışma hayatının başlangıç ve gelişme devresine rastlaması gereken 25-29 yaş dönemindeki kızlardan üçte ikisinin "ev kızı" durumunda bulunması, sorunun büyüklüğünü ifade ediyor.

Gençlikte atalet oranı, erkekler dahil edildiğinde de OECD'nin en yüksek oranını yansıtıyor. Türkiye'de 15-29 yaş grubundaki erkek ve kızların yüzde 35'i atıl durumda bulunuyor. Bu oran, OECD genelinde yüzde 9, AB genelinde ise yüzde 7 olarak gerçekleşti.

Araştırmaya göre, Türkiye'de atıl kalan (ne okuyan ne de çalışan) gençlerin sayısı devasa boyutlara ulaştı.

Türkiye'de 2007 yılı sonu itibarıyla 15-29 yaş grubunda 5 milyon 324 bini kız olmak üzere toplam 6 milyon 624 bin genç, geleceklerine yatırım yapma imkanından yoksun şekilde en verimli çağlarını boşa harcıyor. Bunlardan 2 milyon 117 bini 25-29 yaş grubundaki genç kızlar oluşturuyor.

Türkiye'de ev kızlarının sayısı 5,5 milyona yakın ve bu sayı Avrupa'daki 16 ülkenin nüfusundan daha fazla.