emlaklik & sedatyucel

AÖF de Çıkmış Sorular ve Cevapları Final-Vize

İnsan Kaynakları Yönetimi 2006 vize 1-Bir insan kaynakları bölümünde genel uzman olarak tanımlanan kişi aşağıdakilerden hangisidir? *İnsan Kaynakları Yöneticisi 2-İş gerekleri formundaki bilgiler aşağıdakilerden hangisinin belirlenmesine hizmet eder? *İşe uygun personel özelliklerinin 3-Aşağıdakilerden hangisi insan kaynakları yönetiminin özelliklerinden biridir?

Bu konu 17299 kez görüntülendi ve 54 yorum aldı ...

  Konuyu değerlendir: AÖF de Çıkmış Sorular ve Cevapları Final-Vize

  5 üzerinden 5.00 | Toplam: 1 kişi oyladı ve 17299 kez incelendi.


Sayfa 1 Toplam 6 Sayfadan 12345 ... SonuncuSonuncu
Toplam 55 adet sonuctan sayfa basi 1 ile 10 arasi kadar sonuc gösteriliyor
 1. #1

  Standart AÖF de Çıkmış Sorular ve Cevapları Final-Vize

  İnsan Kaynakları Yönetimi 2006 vize


  [HIDE]1-Bir insan kaynakları bölümünde genel uzman olarak tanımlanan kişi aşağıdakilerden hangisidir?
  *İnsan Kaynakları Yöneticisi

  2-İş gerekleri formundaki bilgiler aşağıdakilerden hangisinin belirlenmesine hizmet eder?
  *İşe uygun personel özelliklerinin

  3-Aşağıdakilerden hangisi insan kaynakları yönetiminin özelliklerinden biridir?
  *Yönetici olup olmaması fark etmeksizin personelin tümüyle ilgilenmesi

  4-Bir örgütte etkili bir insan kaynakları yönetiminden söz edebilmek için aşağıdakilerden hangisinin olması gerekir?
  *İnsan kaynakları bölümünün üst düzey yönetime yakın olacak

  5-Aşağıdakilerden hangisi insan kaynakları bölümünün iç örgüt yapısındaki hiyerarşik kademe sayısının azalmasına neden olan faktörlerden biri değildir?
  *Bölümden beklentilerin değişmesi

  6- Esnek yapıdaki işlerde başarı ve başarısızlığı ortaya koymak için yapılan iş analizi tekniği nedir?
  *Kritik Olay

  7-İşe ilişkin tüm görevleri içerdiğinden, özellikle iş tanımlarının hazırlanmasında kolaylık sağlayan iş analizi tekniği aşağıdakilerden hangisidir?
  *İş envanterleri

  8-Aşağıdakilerden hangisi iş tanımlarında yer almaz?
  *İşin gerektirdiği personel özellikleri

  9-İnsan kaynakları planlaması sırasında sadece bir faktöre göre tahmin yapan matematiksel model aşağıdakilerden hangisidir?
  *Verimlilik oranı

  10-Performans değerlemelerinin personel seçimindeki rolü aşağıdakilerden hangisidir?
  * Performans düzeyleri yüksek olan personelin özelliklerinin saptanıp, adayların özellikleriyle karşılaştırma yapılması

  11-Personel adayının çeşitli görevlere yatkınlığını belirleyen “işe yönelim ölçeği” ve yöneticilik,gözetimcilik gibi pozisyonlara yatkınlığını ölçen “yöneticilik potansiyeli ölçeği” gibi alt testlerden oluşan kişilik testi hangisidir?
  *………………….

  12-İşletme için stratejik öneme sahip işlere yönelik İnsan Kaynakları planlaması yapılması aşağıdaki yaklaşımlardan hangisidir?
  * Temel Roller Yaklaşımı  13-Personel seçiminde adayın gelecekteki performansını beş yıl içinde neleri gerçekleştirmeyi hedeflediğine bakarak tahmin etmeye yarayan biyografik yöntem hangisidir?
  * İleriye dönük biyografi

  14-Personelin programlanmamış bir biçimde işi geç gelmesi aşağıdaki kavramlardan hangisi içinde yer alır?
  * Devamsızlık

  15-İçsel İnsan Kaynakları arzının belirlenmesinde kullanılan en önemli araç aşağıdakilerden hangisidir?
  *Personel Envanterleri

  16-Aşağıdakilerden hangisi Yetişkin Eğitimcisinin özelliklerinden biri değildir?
  * Sadece kendi görüş ve uygulamalarına göre eğitim yapmalıdır

  17-“İşletmenin Örgüt Yapısı” oryantasyon konularından hangisinin içerisinde yer alır?
  *İşletmenin tanımı

  18- Aşağıdakilerden hangisi serbest mülakat tekniğinin özelliklerinden biri değildir?
  *Adayın işteki başarısı için gerekli durumlardaki davranışları incelemeye yarayan bir teknik olması

  19-“Yetişkin iş görenin iş hayatına ,aile hayatına ve sosyal çevresine yenilikler getirmek istemesi” yetişkin eğitimini zorunlu yapan nedenlerden hangisinin içerisinde yer alır?
  *Değişiklik ve üreticilik isteği

  20- Aşağıdakilerden hangisi oryantasyon programının kapsamı içerisinde yer almaz?
  *Rakip firmalar hakkında bilgi verme

  21- Oryantasyon sürecinin aşamaları aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak sıralanmıştır?
  *Hazırlık-Sunuş-Deneme-Kontrol

  22- Aşağıdakilerden hangisi yetişkin eğitiminin tanımı içerisinde yer alamaz?
  *Tüm yaşantı ve deneyimlerden oluşması

  23- Aşağıdakilerden hangisi oryantasyon programının konularından olan işletmenin tanımı içerisinde yer alamaz?
  *Çalışma saatleri ve mola süreleri

  24- Aşağıdakilerden hangisi belirli bir zamanda belirli bir konu yada soruna çözüm getirmek , karar vermek, konu hakkında mümkün olduğunca çok fikir üretmek amacıyla uygulanan bir yöntemdir?
  *Beyin Fırtınası

  25- Aşağıdakilerden hangisi bir personelin kariyer planlama sürecinde yöneticinin yapması gerekenlerden biridir?
  *Amaca uygun yardım ve fırsat sağlama

  26-Örgütsel kariyer geliştirmeyi başlatmak için destek sağlayan eğitim ve danışmanlık hizmeti veren örgüt içi birim aşağıdakilerden hangisi?
  *Değerlendirme Merkezi

  27- Aşağıdakilerden hangisi Kariyer Planlaması sürecinde çalışan yönetici ilişkisinin oluşturan aşamalardan biri değildir?
  *Değerlendirme

  28-Örgütlerde çalışanların kendi yetenek ve isteklerine göre en uygun pozisyonda görevlendirilmeleri aşağıdaki kariyer planlaması amaçlarından hangisinin içerisinde yer alır?
  *İnsan Kaynaklarının etkin kullanımı
  [/HIDE] 2. #2

  Standart Türk Siyasal Hayatı Final

  Türk Siyasal Hayatı Final


  [HIDE]
  1-) Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye’de 1923 -1946 arası iktidarda olan CHP’nin tek parti rejiminin özelliklerden biri değildir?
  A) Totaliter bir rejimdi
  B) Otoriter bir rejimdi
  C) Sınırlı bir çoğulculuk vardı
  D) Sınıf esaslı derneklerin kurulmasını yasaklamıştı
  E) Sivil toplum örgütlerinin bir kısmının kurulmasına izin vermişti  2-) Türk parti sisteminin son zamanlarda karşılaştığı ciddi problemlerden biri, aşağıdakilerden hangisi değildir?
  A) Partilerin oy oranlarının sık sık değişmesi
  B) Partiler arasındaki ideolojik kutuplaşma
  C) Partilerin örgütsel güçlerinde zayıflama
  D) Oydaşmacılık
  E) Oyların çok sayıda parti arasında aşırı dağılması


  3-) Aşağıdakilerden hangisi 24 Ekim 1961’de parti liderleri ile komutanların bastırması ile imzalanan protokol maddelerinden biri değildir?
  A) MBK tarafından emekli edilen subayların eski görevlerine dönmemesi
  B) Yassıada’da mahkum edilen Demokrat’lara af aranmaması
  C) Serbest pazar ekonomisine geçilmesi
  D) Orgenenal C. Gürsel’in cumhurbaşkanı seçilmesi
  E) İ. İnönü’nün başbakan olarak kabul edilmesi


  4-) Aşağıdakilerden hangisi, 1946 1950 yılları arasında DP’nin muhalefeti boyunca vurguladığı sloganlardan biri değildir?
  A) Bürokrasinin güçlendirilmesi
  B) Serbest ve dürüst seçimler
  C) Siyasal Demokrasi
  D) Otoriter ve keyfi yönetime son verme
  E) Ekonomide Liberalleşme


  5-) Türkiye’de 1924 Anayasası’nın demokratik pekişme sağlayamamasındaki en önemli eksikliği aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Anayasayı hazırlayan Meclisin toplumun önemli güçlerini temsil etmemesi
  B) Görece bir özgürlük atmosferinde gerçekleşmesi
  C) Temel hakların etkili yasal garantisinin bulunmaması
  D) Seçme ve seçilme hakkının sınırlı olması
  E) Seçilmiş çoğunluğun gücünü kontrol edecek kontrol ve dengeleme sisteminin olmaması


  6-) Aşağıdakilerden hangisi 1961 Anayasası’nın temel özelliklerinden biridir?
  A) Yasamanın tek bir meclis içinde gerçekleşmesi
  B) Kanunların anayasaya uygunluğunun yargı denetimine sunulması
  C) Kamu kurumlarının idari özerkliklerinin sınırlandırılması
  D) Temel hak ve özgürlüklerin kısıtlanması
  E) Devlet elitlerinin temel siyasal değerlerini yansıtmaması


  7-) Bir siyasal partide, partinin belirlenmiş resmi politikasına karşı olan, eleştri getiren örgütlü parti üyelerinden oluşan grup, aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Hizip
  B) Ayrılıkçılık
  C) Fraksiyon
  D) Parçalanmışlık
  E) İdeolojik kutuplaşma


  8-) Türkiye’deki parti sistemindeki oynaklık, parçalanmışlık ve ideolojik kutuplaşmanın en önemli nedenlerinden biri aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Temel özgürlüklerin sınırlandırılması
  B) Yargı organlarının bağımsız olmaması
  C) Demokrasinin pekişmemiş olması
  D) Askeri müdahalelerin yıkıcı etkisi
  E) Ulusal seçim barajının yüksek olması


  9-) Türk parti sisteminde, endişe verici değişim aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Aşırı solun zayıflaması
  B) Aşırı sağın zayıflaması
  C) İslâmcı partilerin zayıflaması
  D) Ayrılıkçı partilerin zayıflaması
  E) Merkez sağ ve merkez solun zayıflaması


  10-) Türkiye’de demokrasiye ilişkin, 1970‘lere göre tek dikkat çekici olumlu değişiklik aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Demokrasiye daha güçlü elit ve halk bağlılığı
  B) Demokratik pekişmenin tamamlanmış olması
  C) Gelir dağılımındaki adaletsizliğin kalkması
  D) Seçmenlerin gelecek beklentilerinin yüksek olması
  E) Parti ile özdeşleşme bağlarının güçlülüğü


  11-) Aşağıdakilerden hangisi kitle partilerinin özelliklerinden biri değildir?
  A) Doktrin aşılama faaliyeti yürütmesi
  B) Parti üyeliğini taraftar olarak algılaması
  C) Aidat ödeyen üyelerden oluşması
  D) Üyelerine kart vermesi
  E) Üyeleriyle sıkı bağlar kurması


  12-) Türk siyaseti konusunda bir çok uzman, Türkiye’deki parti sisteminin başlangıcının merkez - çevre mücadelesinde yattığı konusunda hemfikirdir. Aşağıdakilerden hangisi Çevre’nin özelliklerinden biri değildir?
  A) Dini temalara yer vermesi
  B) Kültürel olarak heterojen olması
  C) Laik devlet eliti olması
  D) Kompleks bir yapıda olması
  E) Devlet elitine hasım olması


  13-) Siyasal gücün birkaç kişi ya da küçük bir grubun elinde bulunduğu siyasi sistem, aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Monarşi
  B) Teokrasi
  C) Demokrasi
  D) Parlamentarizm
  E) Oligarşi


  14-) Askeri rejimlerin ya da otoriter rejimlerin ilk serbest seçimler öncesi anayasaya koyduğu çıkış güvencelerinden biri aşağıdakilerden hangisi değildir?
  A) Seçim sürecinin manipülasyonu
  B) Vesayet yetkisi
  C) Mahfuz alanlar
  D) Askeri rejim eylemlerinin yargılanması
  E) Genel af ya da sorumsuzluk yasaları


  15-) Ordunun serbest seçimlerle işbaşına gelen hükümet ve onun siyasi kararları üzerinde, devletin temel ve kalıcı çıkarlarını temsil etme iddiasıyla, geniş kapsamlı gözetimine ne ad verilir?
  A) Vesayet yetkisi
  B) Mahfuz alanlar
  C) Seçim sürecinin yönlendirilmesi
  D) Askeri rejim eylemlerinin geri alınamazlığı
  E) Genel af ya da sorumsuzluk yasaları


  16-) 12 Mart 1971 muhtırasından sonra ilk kez oluşturulan kurum aşağıdakilerden hangisidir?
  A) MGK (Milli Güvenlik Kurulu)
  B) MBK (Milli Birlik Komitesi)
  C) Devlet Güvenlik Mahkemeleri
  D) Türkiye Radyo Televizyon Kurumu
  E) Anayasa Mahkemesi


  17-) 1982 Anayasası’ndaki seçim manipülasyonu siyasi faaliyetleri yasaklamıştır. Aşağıdakilerden hangisi siyasi faaliyet yasaklıları kapsamında değildir?
  A) Eski siyasi parti başkanları
  B) Eski siyasi parti sekreterleri
  C) Eski siyasi parti yürütme kurulu üyeleri
  D) Eski siyasi parti başkan vekilleri
  E) Eski siyasi parti üyeleri


  18-) Aşağıdakilerden hangisi “Pekişmiş bir demokrasi inşa etmek, hemen her zaman, otoriter yöneticilere ve onları destekleyen güçlere güvenceler sağlayarak birinci geçiş sürecini kolaylaştıran, fakat ikinci durumun gerçekleştirilmesinde engel teşkil eden düzenlemeler, sözleşmeler ve kurumların tasfiyesini ya da değiştirilmesini gerektirir.” demiştir?
  A) S. Sullivan
  B) S. Huntington
  C) B. Lewis
  D) B. Valenzuela
  E) G. O’Donnell


  19-) Uzun vadede çıkış güvencelerinin akıbetini belirleyen önemli faktör aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Sivil bürokratlar
  B) Yeni bir askeri darbe ya da başkaldırı ihtimali
  C) Yargının durumu
  D) Ekonominin durumu
  E) Laik kesimlerin gücü


  20-) Körfez Savaşı sırasında Cumhurbaşkanı Özal’ın kişisel politikaları aşağıdaki hangi Genel Kurmay Başkanı’nın istifasına neden oldu?
  A) Doğan Güreş
  B) Necdet Öztorun
  C) Necip Torumtay
  D) Kenan Evren
  E) İsmail Hakkı Karadayı


  21-) 1982 Anayasası’nın, anayasa değişiklikleri konusunda cumhurbaşkanına geniş yetkiler tanıyan maddesi aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Geçici 9. Madde
  B) Geçici 4. Madde
  C) Geçici 15. Madde
  D) 145. Madde
  E) 3291. Madde


  22-) Osmanlı - Türk devletinin niteliklerinden biri aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Pazar yönelimli değerlerin hakim olması
  B) Zayıf bir devlet geleneğinin olması
  C) Ekonomik gücün siyasal güce yol açması
  D) Siyasal gücün maddi zenginliği sağlaması
  E) Statü yönelimli değerlerin hakim olmaması


  23-) Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı İmparatorluğu’nda, “vergi ödeyen ama hükümette yer almayan bütün Müslim ve gayri-Müslim tebaa”dır?
  A) Âyan
  B) Reaya
  C) Sipahi
  D) İltizam
  E) Aşar


  24-) Türkiye’de dernek kurmadaki en büyük patlama, sekiz kat artış ile aşağıdaki hangi yıllar arasında olmuştur?
  A) 1923 - 1946
  B) 1946 - 1950
  C) 1950 - 1960
  D) 1961 - 1971
  E) 1971 - 1980


  25-) Hiyerarşik olmayan şekilde düzenlenmiş, içinde kurucu birimlerin belirli olmayan sayıda çeşitli, gönüllü, yarışmacı, kendi iradesinin ürünü olan, özel olarak izin verilmemiş, tanınmamış, para yardımı yapılmamış, yaratılmamış ya da başka türlü liderlik seçimi ya da menfaatin açıklanması devlet tarafından kontrol edilmemiş ve kendi kategorilerinde temsil faaliyeti tekelini icra etmeyen kategorilerde örgütlendikleri menfaat temsil sistemine ne ad verilir?
  A) Çoğulculuk
  B) Demokratik
  C) Alternatif
  D) Bürokratik
  E) Korporatizm


  26-) 1979 Ecevit hükümetine karşı giriştiği kampanyayla “hükümetler düşüren dernek” ünvanını kazanan dernek aşağıdakilerden hangisidir?
  A) TİSK
  B) TESK
  C) DİSK
  D) MÜSİAD
  E) TÜSİAD


  27-) Türkiye’de kamusal meslek örgütlerinin özelliklerinden biri aşağıdakilerden hangisi değildir?
  A) Kanun ile kurulması
  B) Mesleği icra etmek isteyenlerin üyeliğinin zorunlu olması
  C) Mesleki menfaatleri ilerletmek istemesi
  D) Yürütme organlarının devlet otoritesi tarafından atanması
  E) Merkezi idari otoritelerin denetimine tabi olması


  28-) Aşağıdakilerden hangisi MÜSİAD’ın özelliklerinden biri değildir?
  A) Küçük ve orta boy teşebbüslerden oluşması
  B) Şirketlerin çoğunluğunun 1980’den önce kurulmuş olması
  C) Daha dengeli bir coğrafi dağılıma sahip olması
  D) İş aleminde İslâmi etiği savunması
  E) Doğu Asya modeli gelişme stratejisini benimsemesi


  29-) Aşağıdakilerden hangisi 1980 sonrasında pazar ekonomisine geçişe yönelik yapılan reformlardan biri değildir?
  A) İçedönük ithal ikamesine dayalı sistemden vazgeçilmesi
  B) Fiyat denetiminin kaldırılması
  C) Devletin ekonomiye doğrudan katılımının arttırılması
  D) Türk Lirasının konvertibl olması
  E) İhracata dönük ekonomi sisteminin benimsenmesi


  30-) Aşağıdaki hangi dönem, Türkiye’de yaşanan ilk delegasyoncu demokrasi denemesidir?
  A) Adnan Menderes (1950 - 1960)
  B) Süleyman Demirel (1961 - 1969)
  C) Bülent Ecevit (1973 - 1977)
  D) Turgut Özal (1983 - 1989)
  E) Tansu Çiller (1993 - 1995)


  CEVAPLAR:

  1-) A
  2-) D
  3-) C
  4-) A
  5-) E
  6-) B
  7-) C
  8-) D
  9-) E
  10-) A
  11-) B
  12-) C
  13-) E
  14-) D
  15-) A
  16-) C
  17-) E
  18-) D
  19-) B
  20-) C
  21-) A
  22-) D
  23-) B
  24-) C
  25-) A
  26-) E
  27-) D
  28-) B
  29-) C
  30-) A

  [/HIDE]
  tiviti, cooose, Lifeburns ve 4 kişi daha bunu beğendi.

 3. #3

  Standart Türk Vergi Sistemi 2004 Büt

  Türk Vergi Sistemi 2004 Büt

  [HIDE]1.Aşağıdakilerden Hangisi Kaynak Teorisine Göre Gelir Değildir?
  Yanıt: Miras

  2.Tasfiye Edilen Bir A.ş.’nin Kurumlar Vergisinin Matrahını Aşağıdakilerden Hangisi Oluşturur?
  Yanıt: Tasfiye Karı

  3.Öz Sermaye Hesaplanırken Aşağıdakilerden Hangisi Borç Kalemi Olarak Düşülmez?
  Yanıt: Yedek Akçe

  4.Motorlu Taşıtlar Vergisinin Ödendiği Aylar Aşağıdakilerden Hangisidir?
  Yanıt: Ocak – Temmuz

  5.Bir Çiftçinin Tarlasında Yetiştirdiği Domatesten Elde Ettiği Kazanç Hangi Teoriye Göre Mali Anlamda Gelir Sayılır?
  Yanıt: Kaynak Teorisine

  6. İnfisah İflastan Başka Bir Nedenden Kaynaklanmışsa Tasfiyenin Başlama Tarihi Aşağıdakilerden Hangisidir?
  Yanıt: İnfisahın Ticaret Siciline Tescil Tarihi

  7.Bir Otomobilin Motorlu Taşıtlar Vergisi Ne Zaman Tarh Edilir?
  Yanıt: Trafik Siciline Kayıt Tarihi

  8.Zirai Faaliyetle Uğraşan Kurumlar Vergisi Mükellef Kazancı Aşağıdaki Hangi Gelir Türüne Göre Belirlenir?
  Yanıt: Ticari Kazanç

  9. Ankara’da ölen Kişinin çocukları Adana Ve İstanbul’da Oturuyorsa Veraset İntikal Vergisi Kaç Ay İçinde Verilir?
  Yanıt: 4 Ay

  10.Türkiye’de İkamet Eden Ve Türkiye’de Takvim Yılında 6 Aydan Fazla Kalan Yabancı Uyrukluların Durumu Aşağıdakilerden Hangisidir?
  Yanıt: Tam Mükellef

  11.Veraset Ve İntikal Vergisi Ne Tür Bir Vergidir?
  Yanıt: Servet Vergisi

  12.Aşağıdakilerden Hangisi Kurumlar Vergisi Matrahından İndirilebilecek Bir Gelirdir?
  Yanıt: Sigorta Teknik İhtiyatları

  13.Dar Mükellef Kurumların Aşağıdaki Kazançların Hangisinde Kurumlar Vergisi Kesintisi Yapılmaz?
  Yanıt: Zirai Kazanç

  14.Aşağıdakilerden Hangisi Harcamalar üzerinden Alınan Vergi Değildir?
  Yanıt: Motorlu Taşıtlar Vergisi

  15.TBMM üyelerine ödenen Paralar Hangi Gelir Türüdür?
  Yanıt: Ücret

  16.Aşağıdakilerden Hangisi KDV Matrahına Dâhil Edilmez?
  Yanıt: Ticari Teamüllere Uygun İskontolar

  17.Bir Mal üzerindeki Telif Hakkinin Malik Veya Adına Hareket Edenlere Alici Adına Devir Edilmesine Ne Denir?
  Yanıt: Teslim

  18.Dar Mükellefler Faaliyetlerini Sona Erdirir Ve ülkeyi Terk Ederlerse Yıllık Beyannameyi Ne Zaman Verirler?
  Yanıt: Ayrılmadan 15 Gün önce

  19.Meskenlere Tanınan Geçici Muafiyet Süresi Kaç Yıldır?
  Yanıt: 5 yıl

  20.Aşağıdakilerden Hangisi Zirai Faaliyet Değildir?
  Yanıt: Arazi Sahibinin Çalışmadan Üründen Pay Alması

  21.Kiranın Ayin Olarak Tahsil Edilmesi Halinde Ayin Değer Aşağıdaki Hangi ölçüye Göre Değerlendirilir?
  Yanıt: Emsal Bedel

  22.Hesap Dönemi Takvim Yılı Olarak Belirlenen Kurumlar Vergisi Mükellefleri Beyannamelerini Ertesi Yıl Hangi Tarihte Verirler?
  Yanıt: 15 Nisan

  23.Hilafına Hüküm Olmadıkça Gelir Vergisi Mükellefinin Veya Sorumlusunun Hangi İşlemi üzerine Vergi Tarh Olur?
  Yanıt: Beyan

  24.Aşağıdakilerden Hangisi Emlak Vergi Değerini Değiştiren Nedenlerden Değildir?
  Yanıt: Apartman Adının Değiştirilmesi

  25.Tasfiyeye Giren şirkette Tasfiye Karı Hesaplanırken Öz Sermaye Yerine Aşağıdaki Kavramlardan Hangisi Kullanılır?
  Yanıt: Servet Değeri

  26.Motorlu Taşıtlar Vergisi Her Yıl, Yıllık Olarak Hangi Ayda Tarh Ve Tahakkuk Ettirilir?
  Yanıt: Ocak

  27.Kurumun Tesis Edilmesi Veya Yeni şube Açılması Karşılığında Maddi Menfaat Elde Edilmeden Yapılan Ve Kurumlar Vergisinde Matrahtan İndirimi Kabul Edilen Aşağıdakilerden Hangisidir?
  Yanıt: İlk Tesis Ve örgütlenme Giderleri

  28.Aşağıdakilerden Hangisi Kurumlar Vergisi Mükellefi Değildir?
  Yanıt: Kolektif Şirket

  29.Veraset Ve İntikal Vergisinde Veraset Yolu İle İntikallerde Vergi Hangi Vergi Dairesince Tarh Olunur?
  Yanıt: Ölenin İkametgâhının Olduğu Vergi Dairesinde

  30.Aşağıdakilerden Hangisi Oto Kontrolü Sağlar?
  Yanıt: KDV
  [/HIDE]

  cooose, Lifeburns, rating ve 3 kişi daha bunu beğendi.

 4. #4

  Standart Insan Kaynaklari Yönetimi 2005 Bütünleme Sorulari

  İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 2005 BÜTÜNLEME SORULARI  [HIDE]1.Aşağıdaki planlama yaklaşımlardan hangisi mantıksal ya da deneyimler sonucu problem yaratan işler ya da organizasyon içindeki kilit pozisyonların öncelikle belirlenerek planlamanın gerçekleştirilmesi esasına dayanır?
  Yanıt: Temel Roller

  2.Bir işin başarıyla yerine getirilmesi için gerekli özel bazı davranış ve becerileri ortaya koyan iş analizi tekniği aşağıdakilerden hangisidir?
  Yanıt: Kritik olay

  3.Aşağıdakilerin hangisi yetişkin eğitimini zorunlu yapan nedenlerden birisi değildir?
  Yanıt:

  4.Aşağıdakilerden hangisinde gözlem yöntemi diğer yöntemlerden daha üstündür?
  Yanıt: İşin fiziksel çevre koşullarının anlaşılmasında

  5.Aşağıdakilerden hangisi Oryantasyonda yararlanılan başlıca yöntemlerden biri değildir?
  Yanıt:

  6.Aşağıdakilerden hangisi serbest mülakatın özelliklerinden biri değildir?
  Yanıt:

  7.Bireyin örgütte kendisine bir kariyer yolu çizerek bu yolda ilerlemeye başlama sürecinde; kariyer amaçlarını ve bu amaçlarını gerçekleştireceği araçları belirleme sürecine ne denir?
  Yanıt: Kariyer Planlama Süreci

  8.Göreve başlayan personeli firma, diğer çalışanlar, yapılacak görev ve kendisinden beklenenler konusunda bilgilendirmeyi ve olumlu yönde etkilemeyi hedefleyen eğitime ne ad verilir?
  Yanıt: Oryantasyon eğitimi

  9.Aşağıdakilerden hangisi iş kazalarında rol oynayan örgütsel faktörlerden biridir?
  Yanıt: Gürültü

  10.İşletmenin insan kaynaklarıyla ilgili bireysel ve tüm insan kaynakları faaliyetleriyle ilgili örgütsel verilerin toplanması, saklanması, güncelleştirilmesi, stratejik ve yönetsel kararlar verilmesine yardımcı olacak biçimde bilgi haline dönüştürülmesini sağlayan bilgi sistemine ne denir?
  Yanıt: İnsan kaynakları bilgi sistemi

  11. Aşağıdakilerden hangisi İşgören sağlığı ve güvenliğinin direkt maliyetlerinden biridir?
  Yanıt:

  12.Endüstriyel ilişkiler modülünün temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?
  Yanıt: Çalışanlara destekleyici bir iş ortamı yaratmak

  13. İşçilerin ekonomik, sosyal hak ve çıkarlarını korumak, çalışma koşullarını iyileştirmek için kurulan mesleki örgütlere ne ad verilir?
  Yanıt: Sendika

  14.Lokavt Kararı ne zaman alınır?
  Yanıt: Resmi arabulucunun uyuşmazlıkla ilgili raporunun tebliğ edilmesinden altı gün sonra

  15.Bir işçinin ne kadar geliştirileceğini bir diğer işçinin de ne kadar iyileştirileceğini gösteren yöntem aşağıdakilerden hangisidir?
  Yanıt: Performans değerlemesi

  16.Aşağıdakilerden hangisi ağır suç kategorisine girer?
  Yanıt: Yöneticisine karşı saldırgan davranışta bulunma

  17.Bir ücrete ilave edilen sosyal yardımlar, fazla mesai, prim vb. gibi ödemeler çıkarıldıktan sonra kalan kısmı tanımlamak için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?
  Yanıt: Kök ücret

  18.Aşağıdakilerden hangisi işletmenin ahlaki değerlerine uyduğunu gösterir?
  Yanıt:

  19.İşletmelerde insan rolünün değişimini sağlayan aşağıdakilerden hangisidir?
  Yanıt:

  20.Aşağıdakilerden hangisi örgütsel performansa örnektir?
  Yanıt:

  21.
  Yanıt: İşyerinde uygulanan kuralları işçi anlamsız bulmadı diye
  [/HIDE]

 5. #5

  Standart

  MALİYET MUHASEBESİ 16-17 TEMMUZ 2005 SORU VE CEVAPLARI

  [HIDE]SORU 1 :
  Standart maliyet yöntemi uygulamakta olan bir işletmenin dönem sonu itibariyle hesaplarının durumu aşağıdaki gibidir.
  BORÇ ALACAK
  151 Üretim Yarı Mamul 12.000 10.000
  152 Mamuller 14.000 13.000
  620 Satılan Mamul Maliyeti 13.000 -
  710 Direkt İlk Madde ve Malz. Giderleri 2.000 -
  711 Direkt İlk Madde ve Malz.Giderleri Yansıtma - 2.100
  720 Direkt İşçilik Giderleri 3.000 -
  721 Direkt İşçilik Giderleri Yansıtma - 2.950
  730 Genel Üretim Giderleri 7.200 -
  731 Genel Üretim Giderleri Yansıtma - 6.950
  Dönem başında tahmin edilen ilk madde ve malzeme fiyatları ile işçilik saat ücretleri yıl içerisinde aynen gerçekleşmiştir. Genel üretim giderleri sapmasının %40’ının bütçe, geri kalanının ise kapasite sapması olduğu bilinmektedir.
  İSTENİLENLER:
  A) Sapma tutarlarını hesaplayınız ve türlerini belirtiniz.
  B) Sapma tutarlarının dağıtımını yapınız.  SORU 2 :
  A İşletmesinin gider yerleri itibariyle direkt giderler toplamı ve dağıtım anahtarları aşağıdaki tabloda verilmiştir.

  Esas Üretim Gid. Yerl. Yard. Ürt.Gid.Yerl. Genel Yönet. Gider Yeri Pazarlama

  Gider Yeri
  100 110 Yemekhane Bakım Onarım
  Direkt Giderler 5.000 4.000 2.000 3.000 200 250
  Toplamı
  Çalışan Sayısı 30 40 5 5 8 12
  Bakım Onarım 235 130 10 4 12 9
  Saati
  İSTENİLEN:
  Giderlerin dağıtımını yapınız (ikinci dağıtım kademeli dağıtım yöntemine göre yapılacak olup dağıtıma yemekhane gider yerinden başlanacaktır) ve gider dağıtım tablosunu düzenleyiniz.


  CEVAP 1
  Direkt İlk Madde ve malzeme için fiyat sapması ve Direkt İşçilik için Ücret sapması bulunmamaktadır. Hesaplanan farklar miktar farklarıdır.
  Direkt İlk Madde ve Malzeme Gideri 2 000 TL ( Fiili )
  Direkt İ. M. M gideri Yansıtma 2 100 TL ( Bütçelenen )
  Fark - 100 TL olumlu
  Direkt İşçilik Gideri 3 000 TL ( Fiili )
  Direkt İşçilik Gideri Yansıtma 2 950 TL ( Bütçelenen )
  Fark 50 TL ( olumsuz )
  Genel Üretim Gideri 7 200 TL ( Fiili )
  Genel Üretim Gideri Yansıtma 6 950 TL ( Bütçelenen )
  Fark 250 TL olumsuz

  GÜG Fark x 0,40 = Bütçe Sapması
  250 x 0,40 = 100 TL Bütçe Sapması
  GÜG x 0,60 = Kapasite Sapması
  250 x 0,60 = 150 TL Kapasite Sapması

  Toplam Olumsuz Sapma 300 TL
  Toplam Olumlu Sapma 100 TL
  Net Sapma 200 TL Olumsuz

  Sapmaların Dağıtımı
  151 Yarı Mamul Üretim 2 000 TL
  152 Mamul 1 000 TL
  620 Satılan Mamul Maliyeti 13 000 TL
  Toplam 16 000 TL

  Dağıtım Oranı = 200 / 16 000 = 0,0125
  151 Yarı mamul Üretim İçin 0,0125 x 2 000 = 25 TL
  152 Mamul için 0,0125 x 1 000 = 12,5 TL
  620 Satılan Mamul Maliyeti için 0,0125 x 13 000 = 162,5 TL


  CEVAP 2
  Yemekhane Giderinin Dağıtımı
  Yemekhane Gideri / personel Sayısı= Yükleme Haddi
  2 000 / 95 = 21,052 TL / Personel
  Bakım Onarım için 5 x 21,052 = 105,25 TL
  100 Nolu EMY için 30 x 21,052 = 631,5 TL
  110 Nolu EMY için 40 x 21,052 = 842 TL
  Genel Yönetim G.Y. için 8 x 21,052 = 168,4 TL
  Pazarlama Gider Y. İçin 12 x 21,052 = 252,6 TL

  Bakım Onarım Giderinin Dağıtımı
  Bakım Onarım Gideri / B.O Saati = Yükleme Haddi
  3 000 + 105,25 / 386 = 8,05 TL/ B.O.S
  100 Nolu EMY için 235 x 8,05 = 1891,75 TL
  110 nolu EMY için 130 x 8,05 = 1046,5 TL
  Genel Yönetim G.Y. için 12 x 8,05 = 96,6 TL
  Pazarlama Gideri Y. İçin 9 x 8 ,05 = 72,45 TL

  Pazarlama Gider Yeri Genel Yönetim
  Gider Yeri Esas Masraf Yeri Yardımcı Masraf Yeri
  110 Nolu 100 Nolu Bakım O. Yemekhane
  14 450 250 200 4 000 5 000 3 000 2 000
  252,6 168,4 842 631,5 105,25
  74,45 96,6 1 046,5 1 861,75
  14 451,8 575,05 465 5 888,5 7 523,25

  Not : Yükleme hadlerindeki katsayıların küsüratından dolayı eşitlik sağlanmamıştır.

  MALİ TABLOLAR ANALİZİ
  17 TEMMUZ 2005
  SORU 1 : (60 PUAN)
  YDS Sanayi ve Ticaret A.ş.’nin 2004 yılı gelir tablosu aşağıdaki gibidir :
  YDS SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
  2004 YILI GELİR TABLOSU
  (Milyon TL)

  TABLO KALEMLERİ 2004 DİKEY YÜZDELER
  A – Brüt Satışlar 189.000 105
  B – Satış İndirimleri (-) (9.000) (5)
  C – Net Satışlar 180.000 100
  D – Satışların Maliyeti (-) (126.000) (70)
  BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI 54.000 30
  E – Faaliyet Giderleri (-) (37.800) (21)
  FAALİYET KARI 16.200 9
  F – Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar 14.400 8
  G - Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar (-) (7.200) (4)
  H – Finansman Giderleri (-) (2.500) (1,4)
  OLAĞAN KAR 20.900 12
  I – Olağandışı Gelir ve Karlar 24.300 13,5
  J – Olağandışı Gider ve Zararlar (-) (3.700) (2)
  DÖNEM KARI 41.500 23

  İSTENİLENLER:
  YDS Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin yukarıdaki yer alan gelir tablosunun dikey yüzdelerini hesaplayınız. Şirketin gelir tablosunu dikey yüzde tekniğine göre analiz ediniz ve ulaştığınız sonuçları yorumlayınız.


  SORU 2 : (25 PUAN)
  YDS Sanayi ve Ticaret A.ş.’nin 31.12.2004 tarihli bilançosunda yer alan bazı kalemler şu şekildedir:
  Milyon TL.
  Toplam Borçlar 7.612
  Kısa Vadeli Borçlar 6.995
  Özsermaye 22.842
  Alacaklar (Ticari) 9.136
  Stoklar 7.052
  Maddi Duran Varlıklar 3.961

  İSTENİLENLER:
  Yukarıdaki bilgiler ile SORU:1’ deki şirkete ilişkin gelir tablosundaki bilgilerden yararlanarak iki mali ve üç faaliyet oranı hesaplayınız; ulaştığınız sonuçları yorumlayınız.

  SORU 3 : (15 PUAN)
  Muhasebenin temel kavramlarından işletmenin sürekliliği kavramı ile dönemsellik kavramını açıklayınız; iki kavram arasındaki ilişkileri tartışınız.

  CEVAP 1
  Brüt Satış Karı Veya Zararı;
  İşletme Net Sarışların % 105 i oranında brüt satış yapmıştır. Ve Net Satışların % 5 indirim konusu olmuştur. Satış İndirimlerinin hangi kalemlerden olduğu bilinmemektedir. Bundan dolayı da sağlıklı bir yorum yapmak mümkün değildir. Fakat; indirimlerin satış İadelerinden kaynaklanması durumunda işletmenin müşterilerini memnun etmediğini, kaliteden ödün verdiğini veya satış sonrası hizmetleri yeterince yapmadığını söylemek mümkün; ancak indirimlerin, Satış İskontolarından kaynaklanması durumunda ise işletmenin müşteri portföyünü genişletmek veya devamlı müşterilerle çalışıyorsa bunları kaybetmemek için iskonto yaptığını söyleyebiliriz.
  Net Satışların % 70 oranında maliyete katlanmış ve Brüt Satış Karı Net Satışların % 30 u olarak gerçekleşmiştir.
  Faaliyet Kar veya Zararı;
  Net Satışların % 21 i oranında faaliyet giderine katlanmış ve faaliyet giderleri Faaliyet karının net satışların % 9 olarak gerçekleşmesine neden olmuştur.
  Faaliyet giderlerinin yüksek düzeyde gerçekleştiğini söylemek mümkün. Faaliyet giderlerinin Genel Yönetim Giderlerinden oluşması; işletmenin yüksek kira ödediğini, yüksek ücretli personel çalıştırdığını veya fazla personel çalıştırdığını söyleyebiliriz. Ancak faaliyet giderlerinin Ar-Ge ve ya Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderlerinden oluşması işletmenin satışlarını artırması için bu giderlere katlandığını ve geleceğe yatırım yaptığını gösterir.
  Olağan Kar veya Zarar
  İşletmenin Diğer Faaliyetlerinden Olağan Gelir ve Karları, Net Satışların % 8 i seviyesinde gerçekleşmiş. Aynı alandaki giderleri ise net satışların % 4 ü kadardır. Yan faaliyet gelirlerinin fazla olması ve Finansman Giderlerinin Net Satışların % 1,4 olması Olağan karın faaliyet karından fazla çıkmasına neden olmuştur. Finansman giderlerinin düşük olması, işletmenin varlıkların finansmanında yabancı kaynakları fazla kullanmadığını gösterir.
  Dönem Kar Veya Zararı;
  İşletmenin Olağan Dışı gelir ve Karları, Net Satışların % 13,5 i olarak gerçekleşmiş bunun da faaliyet karından fazla olduğu görülmektedir. İşletmenin arizi gelirlerinin çok olması, elindeki duran varlıklarını sattığını veya Önceki Dönem Gelir ve Karlarından kaynaklanabilir. İşletmenin aynı alandaki gider ve zararları ise net satışların % 2 si kadardır. Olağan dışı gelir ve karların yüksek oluşu dönem karını yükseltmiştir. Net Satışların % 23 ü oranında Dönem Karı elde edilmiştir.
  Sonuç;
  İşletmenin ana faaliyet konusu dışında elde ettiği olağan dışı gelir ve karların yüksek olması işletmenin ana faaliyet konusu dışında da faaliyet gösterdiğini göstermektedir. İşletmenin faaliyet karı 37 800 TL ve Net Satışların % 21 iken, yan ve arizi faaliyet gelirleri toplamı 38 700 TL ve Net satışların % 21,5 oranındadır. İşletmeler için önemli olan esas faaliyet konusundaki gelir ve karlardaki büyüklüktür. Kaynakların esas faaliyet konusuna yönlendirilmesi gerekir. İşletmenin varlık ve öz kaynak yapısı güçlü kendi iç dinamiklerini daha çok kullanan bir yapıya sahip ve yabancı kaynak kullanım oranı da öz kaynaklara göre daha düşük olduğundan dışa bağımlı bir işletme olmadığını göstermektedir.

  CEVAP 2
  Mali Oranlar;
  Toplam Borç + Öz Kaynaklar = Pasif Toplamı
  7 612 + 22 842 = 30 454
  1- Finansal Kaldıraç Oranı = Yabancı Kaynaklar / Pasif Toplamı
  Finansal Kaldıraç Oranı = 7 612 / 30454
  Finansal Kaldıraç Oranı = 0,25
  2- Öz Kaynak Oranı = Öz Kaynaklar / Pasif Toplamı
  Öz Kaynak Oranı = 22 842 / 30454
  Öz Kaynak oranı = 0,75
  İşletmenin Finansal kaldıraç oranın % 25 olması varlıkların % 25 nin yabancı kaynakla finanse edildiğini ve % 75 nin öz kaynakla finanse edildiğini göstermektedir. Öz kaynakların fazla olması işletmeden alacaklı olanlar için güvence oluşturmaktadır.

  Faaliyet Oranları;
  1- Alacak Devir Hızı = Net Satışlar / Ort. Tic. Alacaklar
  Alacak Devir Hızı = 180 000 / 9 136
  Alacak Devir Hızı= 19,7 kez
  Süresi = 360 / 19,7
  Süresi = 18,2 gün
  İşletme ortalama 9 136 TL lik ticari alacağını yılda yaklaşık 20 kez tahsil etmektedir aynı alacağını yaklaşık olarak 18 günde tahsil etmektedir.
  2- Stok Devir Hızı = Satışların Maliyeti / Ortalama Stoklar
  Stok Devir Hızı = 126 000 / 7 052
  Stok Devir Hızı = 17,8
  Süresi = 360 / 17,8
  Süresi = 20,2
  İşletme ortalama 4 052 TL lik stoku yılda yaklaşık 18 kez ve yaklaşık 20 günde satabilmektedir.
  3- MDV Devir Hızı = Net Satışlar / Ortalama MDV
  MDV Devir Hızı = 180 000 / 3 961
  MDV Devir Hızı = 45,4
  Süresi = 360 / 45,4 = 7,9
  CEVAP 3
  İşletmenin Sürekliliği: İşletme faaliyetlerinin belli bir süreye bağlı olmaksızın sürdürülmesi gerektiğini belirten muhasebe temel kavramıdır.
  Dönemsellik Kavramı: İşletmenin sınırsız kabul edilen ömrüne karşılık faaliyetlerin belirli dönemlere bölünerek ve her dönemin faaliyet sonuçlarının birbirinden bağımsız olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirten muhasebe temel kavramıdır.
  Her iki kavram birbirinden farklı olmakla birlikte birbirini tamamlayan muhasebe temel kavramlarıdır. İşletme ömrü sınırsızdır ama sağlıklı bir analiz yapılabilmesi için faaliyetlerin dönemlere bölünmesi gerekir.

  [/HIDE]
  cooose, gomeli, cqzx ve 4 kişi daha bunu beğendi.

 6. #6

  Standart Muhasebe Denetimi 16 Temmuz 2005

  MUHASEBE DENETİMİ 16 TEMMUZ 2005  [HIDE]SORU 1 - Bağımsız denetimi gerekli kılan nedenleri açıklayınız.
  CEVAP 1
  Bağımsız denetimi gerekli kılan nedenleri dört başlık altında ifade edebiliriz;
  a- Çıkar çatışması
  b- Muhasebe sisteminin karmaşıklığı
  c- Bilgilerin alınacak kararlarla ilgili olması
  d- Diğer nedenler
  Mali tabloların kullanıcıları ile mali tabloların hazırlanmasından sorumlu olan şirket yöneticileri arasında gerçek veya olası bir çıkar çatışması olabilir. Mali tablolardaki bilgiler, kasıtlı olarak şirket yönetiminin çıkarı doğrultusunda hazırlanmış olabilir. Ayrıca çıkar çatışması mali tabloların kullanıcıları arasında da olabilir.
  Muhasebe süreci ve mali tabloların hazırlanması, işletmeler büyüdükçe ve teknoloji ilerledikçe daha karmaşık hale gelmekte ve mali tablolarda hata olma olasılığı artmaktadır.
  Muhasebe bilgileri, özellikle işletme dışındaki bilgi kullanıcıları açısından önemlidir. Çünkü bilgi olmadığı takdirde bu grup büyük bir belirsizlik durumunda karar almak zorunda kalacaktır.
  Mali tablolardaki bilgilerin kullanıcıları ile mali tabloları düzenleyen şirketin farklı yerlerde olmaları, kullanıcıların şirket yönetiminden sürekli veya sık sık bilgi almasında veya şirkette denetim çalışmasını kendilerinin yapmalarında yasal engeller olması veya her bir kullanıcının denetim çalışmasını kendisinin yapmasının zaman ve maliyet yönünden rasyonel olmaması durumlarında kullanıcılar mali tabloların kalitesini kendileri değerleyemezler.
  Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, bağımsız ve uzman kişiler tarafından bağımsız denetimin yapılması zorunludur.

  SORU 2 - Denetim standartlarını açıklayınız.
  CEVAP 2
  Denetim standartları, denetçilerin sahip olması gereken özellikleri ve denetçilerin faaliyetleri sırasında uymaları gereken kuralları göstermektedir. Genel kabul görmüş denetim standartlarını üç başlık altında toplayabiliriz.
  GENEL STANDARTLAR
  Mesleki Eğitim ve Deneyim: Denetim faaliyeti ancak gerekli teknik eğitim ve yeteneğe sahip uzman kişilerce yürütülmelidir. Genel olarak,uzman muhasebe denetçiliği sertifikasını almış kişilerin, teknik bilgi ve yeterliliğe sahip olduğu varsayılır.
  Bağımsız Davranma: Denetim görevi ile ilgili tüm konularda denetçi veya denetçiler bağımsız düşünme mantığı içinde hareket etmelidirler. Yani tarafsız ve dürüst olmalıdırlar.
  Mesleki Özen ve Dikkat: Denetçiden beklenen, onun uzmanlığını özen ve titizlikle ortaya koymasıdır. Özen ve titizliğin gösterilmesi bir bakıma, denetçinin tüm denetim standartlarına eksiksiz bir biçimde uyması ile sağlanır.
  ÇALIŞMA ALANI STANDARTLARI
  Planlama ve Gözetim: Çalışma alanı standartlarından ilki, denetim çalışmasının iyi bir şekilde planlanmasını ve varsa yardımcı denetçilere iyi bir şekilde nezaret edilmesini öngörmektedir. Denetimde planlama çalışmaları hazırlanırken, iş gücü planlaması, zaman planlaması ve kaynakların verimli kullanımının planlaması yapılır.
  İç Kontrolün İncelenmesi: Bir işletmede etkin bir iç muhasebe kontrol sisteminin bulunması, yayınlanan finansal raporların doğruluk ve güvenilirlik derecesini artırır. Yani, finansal tabloların hatalı olma riskini azaltır. Denetim riskinin azalması ise denetim görüşüne ulaşmada gerekli olacak denetim işlemlerinin sayısı ve kapsamının daralmasına neden olur.
  İç kontrol sisteminin gözden geçirilip, değerlemesinin yapılmasında iki amaç vardı;
  a) Uygulanacak denetim işlemlerinin kapsamını ve ayrıntı derecesini belirlemek.
  b) Sistemin kendisine olan güvenini araştırarak, sistemin etkinliğini saptamak.
  Kanıt Toplama: Denetçi toplayacağı denetim kanıtlarının miktarını işletmenin iç kontrol sisteminin etkinliğine, denetlenen hesabın veya hesap grubunun niteliklerine ve de genel olarak, denetlenen müşterinin durumuna göre belirleyecektir. Denetçi yeterli sayıda, kaliteli kanıt toplamakla yükümlüdür.
  RAPORLAMA STANDARTLARI
  Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkelerine Uyum: Uzman denetçi, müşteri işletmenin finansal tablolarını inceleyerek, bunların hazırlanmasında genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygun davranılmış olunup olunmadığını araştırır.
  Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkelerinde Değişmezlik (Devamlılık): Bu standarda göre, denetçi raporunda muhasebe ilkelerinin, bu dönemde de aynen geçen dönemde olduğu gibi değişmeden uygulanmış bulunduklarını açıkça belirtmelidir.
  Açıklayıcı Bilgiler (Yeterli açıklama): Denetçi, finansal tablolarda yer alması gereken, açıklayıcı notları da inceleyerek,bu tabloların kendilerinden beklenen amacı yerine getirip getirmediklerini araştırır.
  Denetçi Görüşü: Denetim raporu, ya finansal tabloların tümü açısından bir görüş verileceği ya da bir görüş belirtilmeyeceği savını açıklamalıdır.

  SORU 3 - Mali müşavirliğini, inceleme ve denetimini yapmak ve vergi beyannamelerini imzalamak üzere sözleşme düzenlediğiniz firmada gerçekleştirdiğiniz uygunluk denetimi sırasında firmanın envanterinde fiilen bulunan bazı malların envanter listelerinde yer almadığını tespit ettiğiniz takdirde; sorumluluklarınızı ve yapmanız gereken işlemleri konuyla ilişkin yasal, idari ve mesleki düzenlemeleri de belirtmek suretiyle açıklayınız.
  CEVAP 3
  Denetim yapılan firmada fiilen buluna bazı malların envanter listelerinde yer almadığı tespit edildiği takdirde bunun sebebi iki nedenden kaynaklanabilir;
  a-Firma Dönem sonunda stoklarını saymadan envanterini yapmıştır. Bu durumda firma stoklarını kayıtlarında az göstererek VUK’na göre vergi ziyaı suçu işlemiştir. Yine VUK’nun pişmanlık hükümlerinden yararlanarak stoklarını etkileyen gelir tablosu rakamlarını düzeltecek aradaki farkı beyan edip ödeyecektir.
  Yine firma Katma Değer Vergisi Kanununa göre Bu durumda ya belgesiz mal almıştır veya satmış olduğu malın faturasını düzenlememiştir. Her iki durumda devleti KDV kaybına uğratmıştır.Firma bu durumda eğer alış vesikasını KDV kanununda yazılı sürelerde ispatlayamıyorsa bu durumda 2 Nolu KDV beyannamesi ile KDV vergi idaresine beyan edip ödeyecektir.
  b-Stoklar fiilen bulunan miktarına göre Satılan Malın Maliyeti tablosu, Gelir Tablosu ve bilanço doğru olarak düzenlenmesine rağmen envanter defterine eksik yazılmış olabilir.Bu durumda VUK’na göre yanlış kayıtları Altındakiler okunacak şekilde tek çizgi ile çizdikten sonra doğrusu yazılır.
  Mali müşavirin uygunluk denetimi sırasında firmanın envanterinde fiilen bulunan bazı malların envanter listelerinde yer almadığını tespit etmesi durumunda mesleki açıdan hata veya hilelerin düzeltilmesini sözlü veya yazılı teklif eder. Bu teklife rağmen, hata ve hilelerin düzeltilmemesi halinde, vergi beyannamelerine şerh koyarak imzalar ve bunu vergi idaresine bildirir.

  SORU 4 - Meslek mensuplarının çalışmaları açısından "Denetim Sürecinin Aşamalarını" varsa konuya ilişkin düzenlemelere de yer vererek açıklayınız.
  CEVAP 4
  Denetim süreci aşağıdaki aşamalardan oluşur.
  a- Müşteri Seçimi ve İşin Alınması: Bu aşamada denetçi müşterinin teklifini inceleyerek işi alıp almama kararını verir. Müşteri kabul politikası ışığında gerekli bilgilerin toplanması, müşteri işletmenin tanınması ve varsa bir önceki denetçi ile görüşme yapılır. Denetçi işi almayı kabul ettiğinde müşterisiyle arasında yapılacak işle ilgili hususları içeren bir denetim anlaşması imzalar.
  b- Denetim Planlaması: Müşteri işletmeyi tanıma amacıyla faaliyetleri hakkında bilgi toplama, denetim programının hazırlanması ile iş gücü ve zaman planlaması yapılır.
  c- Denetim Programının Yürütülmesi: İç kontrol sisteminin incelenmesi ve değerlemesinin yapılması, denetim programında gerekli değişikliklerin yapılması ve hesap bakiyelerinin doğruluğunun araştırılması bu aşamada yapılır.
  d- Bulguların Raporlanması: Finansal tabloların dürüstlüğü hakkında yargıya varılması, denetim raporunun yazılması ve yayınlanmasını içeren aşamadır.
  [/HIDE]

 7. #7

  Standart Laborant Ve Veteriner Sağlık --Tıbbi biyoloji ve genetik Soruları

  Laborant Ve Veteriner Sağlık --Tıbbi biyoloji ve genetik Soruları


  [HIDE]
  1) Lateral difüzyonun tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Tek tip lipid molekülünün çok hızlı olarak kendi ekseni boyunca dönmesidir
  B) Lipid çift tabakanın ortalarındaki büyük açılarla bükülme olayıdır
  C) Lipid molekülünün kendi yanındaki komşusuyla yer değiştirmesidir
  D) Lipid çift tabakanın bir yüzünden diğer yüzüne lipid molekülün göç etmesidir
  E) Molekülün çok yoğun bulunduğu taraftan az bulunduğu tarafa geçmesidir
  2) Damar içi sıvı olarak tanımlanan sıvı aşağıdakilerden hangisidir?

  A) İntroselüler sıvı
  B) Ekstraselüler sıvı
  C) İnterselüler sıvı
  D) İntravasküler sıvı
  E) Elektrolit sıvı
  3) Dış ortamdan hücre içine veziküller yardımıyla madde alınmasına verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Difüzyon
  B) Eksositoz
  C) Endositoz
  D) Osmos
  E) Katabolizma
  4) Difüzyonun tanımı aşağıdakilerden hanginde verilmiştir?

  A) Hücre yüzeyinde bulunan özel bir reseptör yardımıyla moleküllerin hücre içine alınmasıdır
  B) Katı moleküllerin aynı yöne taşınmasıdır
  C) Semipermeabl bir zardan su moleküllerinin transferidir
  D) ATP’nin hidrolizi sırasında serbest kalan enerjiyi kullanarak maddelerin az yoğun oldukları taraftan çok yoğun oldukları tarafa taşınmalarıdır
  E) Gaz veya sıvı moleküllerin sahip oldukları kinetik enerjileri yardımıyla rastgele yer değiştirmesidir
  5) Hücre uyarı sistemleri içerisinde; hedef hücrenin zarında, stoplazmasında veya nükleus zarında yer alan protein aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Adenil siklaz
  B) Ligand
  C) Riboz
  D) Reseptör
  E) Gap junction
  6) Hücreye alınan besin maddelerinin parçalanarak kimyasal bağ enerjisinin açığa çıkması aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Anabolizma
  B) Fotosentez
  C) Oksidasyon
  D) Katabolizma
  E) Kemosentez
  7) G1, S ve G2 evrelerinden oluşan mitoz evresi aşağıdakilerden hangisidir?

  A) İnterfaz
  B) Profaz
  C) Metafaz
  D) Anafaz
  E) Telofaz
  8) Hücrenin RNA ve protein sentezi yaptığı fakat DNA sentezinin henüz başlamadığı evre aşağıdakilerden hangisidir?

  A) S evresi
  B) G2 evresi
  C) G1 evresi
  D) Metafaz
  E) Anafaz
  9) Aşağıdakilerden hangisi, DNA’daki temel bazlardan biri değildir?

  A) Adenin
  B) Guanin
  C) Aktin
  D) Sitozin
  E) Timin
  10) Pürin ya da pirimidin bazlarından birinin deoksiribozla birleşmesinden oluşan bileşik aşağıdakilereden hangisidir?

  A) Nükleotid
  B) Nükleozid
  C) Polimeraz
  D) Ligaz
  E) Triplet
  11) Öncül mRNA moleküllerinin prosese uğraması esnasında ortaya çıkan RNA türü aşağıdakilerden hangisidir?

  A) snRNA
  B) hnRNA
  C) tRNA
  D) rRNA
  E) RNA primerleri
  12) DNA klonlaması için kullanılan araçlara verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Plazmid
  B) Vektör
  C) Lambda
  D) Denatüre
  E) Kobay
  13) Enzimlerin her iki DNA ipliğinde tanıdığı nükleotid dizisini belli yerlerden asimetrik olarak kesmesi sonucu DNA uçlarında oluşan nükleotidlere verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Küt uç
  B) Sivri uç
  C) Yapışkan uç
  D) Keskin uç
  E) Simetrik uç
  14) Yalnızca homozigot genotipte kendini gösterebilen alel aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Letal alel
  B) Resesif alel
  C) Dominant alel
  D) Multiple alel
  E) Ortaklaşa dominant alel
  15) Fenotipik belirtisi gizlenmiş bir zararlı resesif alelle bir dominant alele sahip bir birey aşağıdaki terimlerden hangisiyle ifade edilir?

  A) Yabanıl tip
  B) Taşıyıcı
  C) Homozigot resesif birey
  D) Homozigot dominant birey
  E) Heterozigot dominant birey
  16) Atasal kuşak bireylerine benzeyen birey aşağıdakilerden hangisi ile tanımlanır?

  A) Rekombinant
  B) Mutant
  C) Yabanıl
  D) Parental
  E) Melez
  17) Aşağıdakilerden hangisi, kalıtım kalıplarından biri değildir?

  A) Tekli mutant genler
  B) Çoklu mutant genler
  C) D.....nt ve resesif genler
  D) Otozomal dominant kalıtım
  E) X’e bağlı dominant kalıtım
  18) Aşağıdakilerden hangisi hem heterozigot hem de homozigot durumda aynı fenotipi veren gendir?

  A) Dominant gen
  B) Resesif gen
  C) Alel
  D) Otozomal gen
  E) Tekli mutant gen
  19) Hastalık kuşak atlamaz özelliği aşağıdaki kalıtım kalıplarından hangisine aittir?

  A) Otozomal resesif kalıtım
  B) X kromozomala bağlı dominant
  C) Y kromozomal
  D) Otozomol dominant kalıtım
  E) X’e bağlı resesif kalıtım
  20) Kalıtsal materyalin hücre siklusunun interfaz dönemindeki kümeleşmiş ve yumuşaklaşmış haline verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Kromatin
  B) Kromatid
  C) Histon
  D) Nükleozom
  E) Kromozom
  21) Aşağıdakilerden hangisi, metafaz ve anafaz kromozom şekillerinden biri değildir?

  A) Metasentrik kromozom
  B) Submedian kromozom
  C) Akrosentrik kromozom
  D) Telosentrik kromozom
  E) Kemosentrik kromozom
  22) Hardy-Weinberg Yasası ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  A) Bu görüş matematiksel olarak gösterilebilir ve dominant özelliklerin niçin otomatik olarak resesif özelliklere göre artmadığını açıklar
  B) Onlara göre eğer evlenmeler rastgele yapılıyorsa toplumdaki bireylerin genotipleri AA veya Aa ya da aa şeklinde olur
  C) Bu alellerin frekanslarının toplamı %100 olmalıdır
  D) p + q = 2 olmalıdır
  E) Her genotipe ilişkin birey sayısındaki artışa rağmen her genotipin göreli oranı sabit kalmıştır
  23) Aşağıdakilerden hangisi, gen frekansının değişmesine neden olan faktörlerden biri değildir?

  A) Rastgele olmayan evlilikler
  B) Genetik kayma
  C) Gen akımı
  D) Seleksiyon
  E) Rastgele olan evlilikler
  24) Herhangi bir genin sıklığının başkalaşıma bağlı olmadan artmasına verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Heterozigot üstünlüğü
  B) Döl başarısı
  C) Mutasyon sıklığı
  D) Seçici avantaj
  E) Frekans değişimi
  25) Aşağıdakilerden hangisi, küçük toplumlardaki gen sıklığında ortaya çıkan rastgele artma ya da azalmaları anlatan bir terimdir?

  A) Gen akımı
  B) Doğal seleksiyon
  C) Genetik kayma
  D) Genetik göç
  E) Mutasyon oranı
  26) Aşağıdakilerden hangisi, yetiştirme yöntemlerinden biri değildir?

  A) Saf yetiştirme
  B) Kan katma
  C) Akrabalı yetiştirme
  D) Çevirme melezlemesi
  E) Çeşitlendirme
  27) Aşağıdakilerden hangisinde kan katma yönteminin tanımı doğru olarak verilmiştir?

  A) Birbirleriyle akraba olan hayvanların çiftleştirilmeleri suretiyle yapılan yetiştirme
  B) Aynı ırktan hayvanlar arasında yapılan çiftleştirmelere dayalı yetiştirme
  C) Farklı ırktan bireylerin birleştirilmesi yöntemi
  D) Bir hayvan sürüsündeki dişilerin, aynı ırktan fakat kendilerine akrabalıkları bulunmayan başka sürüdeki damızlıklarla birleştirilmesi yöntemi
  E) Bir ırktan dişi hayvanların birbirini izleyen generasyonlar boyunca diğer bir saf ırkın erkekleri ile birleştirilmesi yöntemi
  28) Farklı ırklardan bireylerin birleştirilmesine verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Kan yakınlığı
  B) Çeşitlendirme
  C) Akrabalık
  D) Melezleme
  E) Homozigotluk
  29) Aşağıdakilerden hangisi, amniyosentez gerektiren hastalıklardan biri değildir?

  A) Rh uyuşmazlığı
  B) Nöral tüp defektleri
  C) Kromozomal düzensizlikler
  D) Dengeli translokasyon taşıyıcıları
  E) Y kromozomal hastalıklar
  30) X kromozomal genler için taşıyıcı olan kadınlarda fetus erkek ise hastalıklı olma olasılığı aşağıdakilerden hangisidir?

  A) %50 normal %50 hasta
  B) %75 normal %25 hasta
  C) %25 normal %75 hasta
  D) %10 normal %90 hasta
  E) %100 hasta
  ---------------
  1 C
  2 D
  3 C
  4 E
  5 D
  6 D
  7 A
  8 C
  9 C
  10 B
  11 A
  12 B
  13 C
  14 B
  15 B
  16 D
  17 B
  18 A
  19 D
  20 A
  21 E
  22 D
  23 E
  24 A
  25 C
  26 E
  27 D
  28 D
  29 E
  30 A


  1) Tek tip lipid molekülünün çok hızlı olarak kendi uzun ekseni boyunca dönmesi hareketine verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Rotation
  B) Fleksiyon
  C) Lateral difüzyon
  D) Flip-flop
  E) Pasif difüzyon
  2) Protoplazmanın bölümleri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

  A) Sitozol – organel
  B) Sitoplazma – nükleus
  C) Tonoplast – leukoplast
  D) Mitokondri – Peroksizom
  E) Lizozom – koful
  3) Karbonhidratların formülü aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Cn(H2O)SUB>n
  B) CSUB>6HSUB>12O SUB>6
  C) CSUB>12H SUB>22O SUB>11
  D) CSUB>3H SUB>6OSUB>3
  E) C SUB>5H SUB>10O SUB>5
  4) Aşağıdakilerden hangisi, glukoz ve fruktozun dehidrasyonuyla oluşur?

  A) Selüloz
  B) Sakkaroz
  C) Maltoz
  D) Amilaz
  E) Galaktoz
  5) Aşağıdakilerden hangisi, insan vücudunda sindirilemeden atılır?

  A) Nişasta
  B) Glikojen
  C) Laktoz
  D) Selüloz
  E) Maltoz
  6) Hücrede teşekkül eden bazı salgı veya artık maddelerin veziküller halinde hücre dışına atılması olayı aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Difüzyon
  B) Eksositoz
  C) Endositoz
  D) Pinositoz
  E) Osmos
  7) Aktif transportla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

  A) Enzimler olmadan gerçekleşir
  B) Taşıyıcı moleküllere ihtiyaç yoktur
  C) ATP’ye ihtiyaç vardır
  D) Moleküller çok yoğun ortamdan az yoğun ortama taşınır
  E) Glukoz molekülleri aktif transportla taşınamaz
  8) Hücre yüzeyinde bulunan özel reseptör yardımıyla moleküllerin hücre içine alınması aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Fagositoz
  B) Pinositoz
  C) Reseptör bağımlı endositoz
  D) Eksositoz
  E) Osmos
  9) Ekstrasellüler sinyaller etkileyeceği hedef hücrenin uzaklığına bağlı olarak aşağıdaki uyarı mekanizmalarından hangilerini göstermez?

  A) Eksokrin uyarı
  B) Endokrin uyarı
  C) Sinaptik uyarı
  D) Parakrin uyarı
  E) Otokrin uyarı
  10) Aşağıdaki hormonlardan hangisi, suda çözünmez?

  A) G proteini
  B) Guanil siklaz
  C) Tirozin kinaz
  D) Serin – treoin
  E) Steroid
  11) Hücrede geçen metabolik olaylar aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Ototrof beslenme - heterotrof beslenme
  B) Fotosentez - kemosentez
  C) Oksidasyon - fermentasyon
  D) Anabolizma - katobolizma
  E) Enositoz - eksositoz - difüzyon - osmos
  12) CO2’nin redüklenerek besin maddesi yapılması aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Fotosentez
  B) Kemosentez
  C) Karbonhidrat oksidasyonu
  D) Fermentasyon
  E) Protein oksidasyonu
  13) Mantarların çürümüş maddeler üzerindeki beslenmesi aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Saprofit beslenme
  B) Parazit beslenme
  C) Ortak beslenme
  D) İnsektivor beslenme
  E) Kemosentez
  14) Amitoz bölünmeyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

  A) Bir hücreden iki yavru hücre meydana gelir
  B) Nükleus uzar, nükleolusta değişiklik gözlenmez
  C) Nükleus zarı kaybolur
  D) Kromozomlar belirir
  E) Sentrioller iğ ipliklerini oluşturur
  15) Kromozomların ışık mikroskobunda görülebildiği evre aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Telofaz
  B) Anafaz
  C) Metafaz
  D) İnterfaz
  E) Profaz
  16) Nükleus zarının kaybolduğu an başlayan evre aşağıdakilerden hangisidir?

  A) İnterfaz
  B) Profaz
  C) Metafaz
  D) Anafaz
  E) Telofaz
  17) Ökaryotik hücrede sentezlenen ve prosese uğramamış öncül mRNA molekülleri aşağıdakilerden hangisidir?

  A) tRNA
  B) rRNA
  C)
  D) snRNA
  E) RNA primerleri
  18) DNA zincirindeki kalıtsal bilginin RNA polimeraz enzimi tarafından mRNA moleküllerine şifrelenerek yazılması aşaması aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Replikasyon
  B) Rekombinasyon
  C) Santral doğma
  D) Translasyon
  E) Transkripsiyon
  19) Aşağıdakilerden hangisi, DNA’nın klonlanması için kullanılan vektörlerden biri değildir?

  A) Plazmid kökenli vektörler
  B) Bakteriyofaj vektörleri
  C) Maya
  D) Plazmatid vektörler
  E) Kosmid vektörler
  20) Saç teli, sperm gibi değişik dokulardan bile sonuç alma olanağı sağlayan yöntem aşağıdakilerden hangisidir?

  A) YAC’s
  B) PCR
  C) Southern Blot Hibridizasyonu
  D) Northern Blot Hibridizasyonu
  E) Dot Blot Hibridizasyonu
  21) Özdeş alellerin ortaya çıkardığı gamet topluluğu aşağıdaki genotiplerden hangisini oluşturur?

  A) Letal
  B) Dominant
  C) Resesif
  D) Heterozigot
  E) Homozigot
  22) Belli bir gen ya da gen topluluğunun herhangi bir derecede fakat kesinlikle fenotipik olarak belirmesi aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Mutant tip
  B) Taşıyıcı
  C) Penetrans
  D) Ekspressivite
  E) Antisipasyon
  23) Hem anne hem de baba otozomal dominant kalıtım hastalığı oluşturan gen taşıyorsa çocukların hasta olma olasılığı aşağıdakilerden hangisidir?

  A) %80’i hasta %20’si sağlam
  B) %50’si hasta %50’si sağlam
  C) %75’i hasta %25’i sağlam
  D) %25’i hasta %75’i sağlam
  E) %90’ı hasta
  24) X’e bağlı dominant kalıtımla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

  A) Bu kalıtımda hasta olan kadın, hastalığı hem kız hem de erkek çocuklarının yarısına verir
  B) Hastalık erkeklerde daha sık görülür
  C) Hasta olan erkek hastalığı çocuklarının tümüne verecektir
  D) Hasta olan babaysa erkek çocuklar normal olacaktır
  E) Kadınlarda iki X kromozomuna karşılık erkeklerde bir X bir de Y kromozomu bulunur
  25) Aşağıdaki kromozom çeşitlerinden hangisi insanda bulunmaz?

  A) Median kromozom
  B) Submetasentrik kromozom
  C) Akrosentrik kromozom
  D) Submedian kromozom
  E) Telosentrik kromozom
  26) Kısa kollarında satellit bulunan, en küçük ve akrosentrik kromozomlar aşağıdaki kromozom gruplarından hangisidir?

  A) A grubu
  B) D grubu
  C) E grubu
  D) G grubu
  E) B grubu
  27) Yabancı kimselerle evlilik yapmış birinci yeğen çocukları arasında yapılan evlilikler aşağıdaki evlilik çeşitlerinden hangisini tanımlar?

  A) Yarım yeğen evlilikleri
  B) Bir ileri ikinci yeğen evlilikleri
  C) Birinci yeğen evlilikleri
  D) Bir ileri birinci yeğen evlilikleri
  E) İkinci yeğen evlilikleri
  28) Aşağıdakilerden hangisi, gen frekanslarının değişmesine verilen addır?

  A) Mutasyon
  B) Genetik kayma
  C) Genetik bozukluk
  D) Başkalaşım
  E) Seleksiyon
  29) Aşağıdakilerden hangisi, aynı ırktan hayvanlar arasında yapılan çifleştirmelere dayalı yetiştirmedir?

  A) Melezleme
  B) Kombinasyon melezlemesi
  C) Kullanma melezlemesi
  D) Çevirme melezlemesi
  E) Saf yetiştirme
  30) Bir ailede otozomal resesif genlerle oluşturulan hastalık taşıyan bir çocuk doğmuşsa aynı anne babadan doğacak diğer çocukların aynı hastalıkla doğma olasılığı kaçtır?

  A) %75 hasta %25 sağlam
  B) %50 hasta %50 sağlam
  C) %25 hasta %75 sağlam
  D) %10 hasta %90 sağlam
  E) %15 hasta %85 sağlam

  1 A
  2 B
  3 A
  4 B
  5 D
  6 B
  7 C
  8 C
  9 A
  10 E
  11 D
  12 B
  13 A
  14 A
  15 E
  16 C
  17 D
  18 E
  19 D
  20 B
  21 E
  22 C
  23 C
  24 B
  25 E
  26 D
  27 E
  28 E
  29 E
  30 C


  [/HIDE]

 8. #8

  Standart Laborant Ve Veteriner Sağlık- Hayvan Hastalıkları 2.sınıf Soruları

  Laborant Ve Veteriner Sağlık- Hayvan Hastalıkları 2.sınıf Soruları


  [hide] 1) Aşağıdakilerden hangisi, su sakağısı etkenidir?

  A) Str.dysgalactiae
  B) Str.equi
  C) Str.agalactiae
  D) Str.seivri
  E) Str.epidermis  2) Tavuklara özgü belli enteropatojenik E.koliler tarafından oluşturulan hastalık aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Koligranuloma
  B) Omfalitis
  C) Koliseptisemi
  D) Enteritis
  E) Sarı kesesi yangısı

  --------------------------------------------------------------------------------
  3) Sığırlarda bitkinlik ve dehidrason sonucu ölümlerin yaşanması pastörellosisin hangi formunda gerçekleşir?

  A) Septisemik form
  B) Kronik form
  C) Akut form
  D) Ödemli form
  E) Subakut form

  --------------------------------------------------------------------------------
  4) Sığırlarda brucellozisin en belirgin semptomu aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Uterus akıntısı
  B) Topallama
  C) Kanlı dışkı
  D) Abortus
  E) Bol mineralli süt

  --------------------------------------------------------------------------------
  5) Aşağıdakilerden hangisi, sığırlarda en önemli tüberküloz semptomudur?

  A) İştahsızlık
  B) Öksürük
  C) Geçici körlük
  D) Yorgunluk
  E) Topallama

  --------------------------------------------------------------------------------
  6) Vücut ısısının yükselmesi, kanın katran koyuluğunda olması ve pıhtılaşmaması, derialtı dokularda serohemorajik infiltrasyonların oluşması gibi karakteristik özellikleri olan hastalık aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Tüberküloz
  B) İnfluenza
  C) Şarbon
  D) Kolera
  E) Brucellosis

  --------------------------------------------------------------------------------
  7) Aşağıdakilerden hangisi, yanıkara hastalığından koruyan aşılardan biridir?

  A) 25/40 Hs
  B) Fluressan
  C) Toksin
  D) Polivalan
  E) Chauvoei

  --------------------------------------------------------------------------------
  8) Aşağıdakilerden hangisi, Cl. haemolyticum mikroorganizmanın özelliğidir?

  A) Sporlu, kapsülsüz, gram pozitif
  B) Sporsuz, kapsülsüz, gram negatif
  C) Sporlu, kapsüllü, gram pozitif
  D) Sporsuz, kapsüllü, gram negatif
  E) Sporlu, kapsülsüz, gram negatif

  --------------------------------------------------------------------------------
  9) Koyunlarda tırnağın infeksiyöz karakterde olan hastalığı aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Diphthenin vitulorum
  B) Piyeten
  C) Braxy
  D) Johne hastalığı
  E) Su sakağası

  --------------------------------------------------------------------------------
  10) Aşağıdakilerden hangisi, köpeklerde hastalık oluşturan leptos pira türlerindendir?

  A) L.hebdomadis
  B) L.icterohemorrhagiae
  C) L.szwajizak
  D) L.hardjo
  E) L.grippotyphosa

  --------------------------------------------------------------------------------
  11) Sığır leptospirozisinde etkili olan antibiyotik aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Nodosus
  B) Hemolitik
  C) Siyanoz
  D) Streptomisin
  E) Rinitis

  --------------------------------------------------------------------------------
  12) Mycoplasmaların ürediklerinde katı besi yerinde oluşturdukları koloniler nasıldır?

  A) Kenarları tırtıklı
  B) Üstü pürüzlü
  C) Kenarları pürüzlü
  D) Altı delik
  E) Ortası düğmeli

  --------------------------------------------------------------------------------
  13) Salgın keçi ciğer ağrısı hastalığının akut olaylarında en çok kullanılan serolojik test aşağıdakilerden hangisidir?

  A) AGP testi
  B) CF testi
  C) FA testi
  D) CMT
  E) ELİSA testi

  --------------------------------------------------------------------------------
  14) Aşağıdakilerden hangisi, CRD’nin semptomları arasında yer almaz?

  A) Hırıltılı solunum
  B) Göz akıntısı
  C) Öksürük
  D) Burun akıntısı
  E) Yumurtlamada verim düşüklüğü

  --------------------------------------------------------------------------------
  15) Aşağıdakilerden hangisi şap virüsünün serotipleri arasında yer almaz?

  A) Oise
  B) Allamagne
  C) Liturismus
  D) C
  E) Sat – 1

  --------------------------------------------------------------------------------
  16) I. Solunum
  II. Sindirim
  III. Kontamine aşılar
  IV. Kontamine semen
  Yukarıdakilerden hangileri şap hastalığının bulaşma yolları arasında yer alır?

  A) III, IV
  B) II, III, IV
  C) I, II, IV
  D) I, IV
  E) I, II, III, IV

  --------------------------------------------------------------------------------
  17) Sığır vebasının etkeni aşağıdaki gruplardan hangisine aittir?

  A) Reoviridae familyası orbivirüs genusu
  B) Paramyxovirüslar grubunun morbillivirüs alt grubuna
  C) Picornaviridae familyası orthhomyxovirüs grubuna
  D) Paramyxovirüslar grubunun orbivirüs grubuna
  E) Reoviridae grubu rhabdovirüs alt grubu


  18) I. Virüs nötralizasyon
  II. Komplement fikzasyon
  III. Floresan antikor
  IV. Agar jel presipitasyon
  V. ELISA
  Yukarıdakilerden hangileri köpeklerin gençlik hastalığında serolojik muayenede uygulanan testler arasında yer alır?

  A) I, II, III
  B) III, IV, V
  C) II, V
  D) II, IV, V
  E) I, III, V

  --------------------------------------------------------------------------------
  19) BVD-MD infeksiyonunda virüs izolasyonu amacıyla aşağıdakilerden hangisinden yararlanılmaz?

  A) Böbrek hücre kültürü
  B) Dalak hücre kültürü
  C) Testis hücre kültürü
  D) Bağırsak hücre kültürü
  E) Trachea hücre kültürü

  --------------------------------------------------------------------------------
  20) Aşağıdakilerden hangisi, PI3 infeksiyonun semptomları arasında yer almaz?

  A) İştahsızlık
  B) Ateş
  C) Öksürük
  D) Burun akıntısı
  E) Göz yaşı akıntısı

  --------------------------------------------------------------------------------
  21) Aşağıdakilerden hangisi, IBR’de gözlenen klinik bulgular arasında yer almaz?

  A) Ateş
  B) Durgunluk
  C) Kanlı ishal
  D) İştahsızlık
  E) Burun akıntısı

  --------------------------------------------------------------------------------
  22) Psödocowpox’un ilk klinik belirtisi aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Penis kılıfında pullanma
  B) Memede papul gelişimi
  C) Kuyrukta kabarıklık
  D) Memede buruşma
  E) Lokal eritem

  --------------------------------------------------------------------------------
  23) Kanatlı çiçek hastalığının nezlevi formu aşağıdaki hastalıklardan hangisi ile karıştırılır?

  A) Difteri hastalığı
  B) Braxy hastalığı
  C) Orf hastalığı
  D) Koriza hastalığı
  E) Deve çiçeği hastalığı

  --------------------------------------------------------------------------------
  24) Kuduz virüsü aşağıdaki gruplardan hangisi içinde yer alır?

  A) Rhabdovirüsler
  B) Reovirüsler
  C) Togovirüsler
  D) Herpesvirüsler
  E) Adenovirüsler

  --------------------------------------------------------------------------------
  25) Aşağıdakilerden hangisi, sokak virüsü ile fix virüsü arasındaki farklardan biri değildir?

  A) Sokak virüsü bütün canlılar için fix virüsü ise sadece tavşanlar içi patojendir
  B) Sokak virüsünün inkubasyon süresi 60-80 gündür, fix virüsünün inkubasyon süresi 4-6 gündür
  C) Sokak virüsü salyada bulunur, fix virüsü bulunmaz
  D) Sokak virüsü yaranın genişliğine, fix virüsü derinliğine göre değişir
  E) Sokak virüsü negri cisimciği oluşturur, fix virüsü oluşturmaz

  --------------------------------------------------------------------------------
  26) Aşağıdakilerden hangisi, infeksiyöz bronşitis virüsünün özelliklerinden biri değildir?

  A) Tek sarmallı bir DNA virüsüdür
  B) Fosfolipaz-C enzimi ile muamele edilmesi gerekir
  C) Virion 120-200 nm büyüklüğündedir
  D) Çeşitli invitro ortamlarda üreme özelliğine sahiptir
  E) Zarflı bir yapıya sahiptir

  --------------------------------------------------------------------------------
  27) İnfeksiyöz laringotraheitis etkeni aşağıdaki gruplardan hangisinde yer alır?

  A) Coronavirüs
  B) Herpesvirüs
  C) Reovirüs
  D) Rhabdovirüs
  E) Poxvirüs

  --------------------------------------------------------------------------------
  28) İnfeksiyonun en önemli bulaşma yolu aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Temas
  B) Hava
  C) Kan
  D) Yem
  E) Solunum

  --------------------------------------------------------------------------------
  29) Aşağıdakilerden hangisi, Gumboro Hastalığı’nın özelliklerinden biri değildir?

  A) Birnaviridae familyası ve Birnavirüs cinsine ait infeksiyöz bursal hastalığı virüsüdür
  B) İki serotipi bulunur
  C) 100-150 nm çapındadır
  D) Çift sarmallı RNA virüsüdür
  E) İkozahedral simetriye sahiptir

  --------------------------------------------------------------------------------
  30) Marek hastalığı virüsüyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  A) Tek sarmallı RNA virüsüdür
  B) 150-160 nm büyüklüğünde ve zarflıdır
  C) Üç serotipi bulunur
  D) Herpesviridae familyasına aittir
  E) Tavuklar için patojendir
  Cevaplar

  1 B
  2 D
  3 B
  4 D
  5 B
  6 C
  7 D
  8 A
  9 B
  10 B
  11 D
  12 E
  13 B
  14 B
  15 C

  16 E
  17 B
  18 A
  19 D
  20 A
  21 C
  22 B
  23 D
  24 A
  25 D
  26 A
  27 B
  28 B
  29 C
  30 A  1) Kanatlılarda stafilokok infeksiyonlarının bulaşma yolu aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Damarlardaki antikor aracılığıyla
  B) Solunum yoluyla
  C) Yumurta yoluyla
  D) CMT aracılığıyla
  E) Enjekte edilen suni virüslar yoluyla

  --------------------------------------------------------------------------------
  2) Tavuk tifosunun etkeni aşağıdakilerden hangisidir?

  A) S.pullorum
  B) S.tuphi
  C) S.abortus equi
  D) S.gallinarum
  E) S.abortus ovis

  --------------------------------------------------------------------------------
  3) Aşağıdakilerden hangisi, atların bulaşıcı metrisinin laboratuvar teşhisinde kullanılan serolojik testlerden birisi değildir?

  A) Aglutinasyon
  B) FA
  C) ELISA
  D) İndirektt hemaglutinasyon
  E) Peritonitasyon

  --------------------------------------------------------------------------------
  4) Aşağıdakilerden hangisi, brucellosise karşı uygulanan aglutinojen olmayan aşılardan biridir?

  A) S19
  B) Rev.I
  C) H38
  D) T24
  E) 45/20 R

  --------------------------------------------------------------------------------
  5) Paratuberkülozis hastalığı aşağıdaki hastalıklardan hangisi ile karıştırılmaz?

  A) Salmonellosis
  B) Viral infeksiyonlar
  C) Koli infeksiyonları
  D) Koksidiyosis
  E) Metritis

  --------------------------------------------------------------------------------
  6) Aşağıdakilerden hangisi, bacillus anthracisin özelliğidir?

  A) Kapsülsüz, sporlu, hareketli
  B) Kapsüllü, sporlu, hareketsiz
  C) Kapsülsüz, sporsuz, hareketli
  D) Kapsüllü, sporsuz, hareketli
  E) Kapsüllü, sporsuz, hareketsiz

  --------------------------------------------------------------------------------
  7) Aşağıdaki clostridiumların hangisi en etkili ekzotoksini oluşturur?

  A) Cl.botulinum
  B) Cl.chouvoei
  C) Cl.speticum
  D) Cl.oedematiens
  E) Cl.haemolyticum

  --------------------------------------------------------------------------------
  8) Aşağıdakilerden hangisi, infeksiyöz ikterohemoglobinuri için yapılan serolojik testler arasında yer almaz?

  A) İndirektt HA
  B) Aglutinasyon
  C) Agar-jel diffuzyon
  D) Lesitsis nötralizasyon
  E) Fluoresans antikor tekniği

  --------------------------------------------------------------------------------
  9) Ağız farenks ve larenks mukozasının nekrozu ile birlikte sindirim sisteminde ülserlerin meydana geldiği hastalık aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Pastörella
  B) Botulizmus
  C) Tuberküloz
  D) Buzağı difterisi
  E) Brucellosis

  --------------------------------------------------------------------------------
  10) Koyun ve keçilerde leptospirozis ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

  A) Ateş, sarılık, anemi hemoglobinuri belirli semptomlarıdır
  B) Etken, hasta hayvanların vücut akıntıları ve atıklarında bulunur
  C) Hastalığa karşı aşılamanın herhangi bir etkisi bulunmaz
  D) Sindirim, solunum, deri mukoza yolu, hastalığın bulaşma yollarıdır
  E) L.grippotyphosa, L.icterohemorrhagiae hastalığın etkenlerindendir

  --------------------------------------------------------------------------------
  11) Aşağıdakilerden hangisi, sığır leptospirozisinin etken izolasyonu için hazırlanan özel besi yerlerinden biridir?

  A) Fletcher
  B) Blood
  C) Ovis
  D) Artritis
  E) Ducrei

  --------------------------------------------------------------------------------
  12) Aşağıdakilerden hangisi, agalaksiyon hastalığının en önemli semptomlarıdır?

  A) Mastitis, abortus, topallık
  B) Konjuktivitis, solunum güçlüğü, artritis
  C) Mastitis, konjuktivitis, artritis
  D) Artritis, ikterus, anoreksia
  E) Hemoglobinuri, lakrimasyon, mastitis

  --------------------------------------------------------------------------------
  13) Sığırlarda görülen bulaşıcı plöropnömoni infeksiyonunda oluşan antikorları tespitte kullanılan test aşağıdakilerden hangisidir?

  A) FA
  B) CMT
  C) CF
  D) ELISA
  E) AGP

  --------------------------------------------------------------------------------
  14) Plöropnömoni için kullanılacak antibiyotik aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Spektinomisin
  B) Linkomisin septimisin
  C) Spiramisin
  D) Tylosin tartrate
  E) Novobiosin

  --------------------------------------------------------------------------------
  15) Mavi-dil hastalığının etkeni aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Sat – 1
  B) AGC
  C) Asia – 1
  D) BTV
  E) C

  --------------------------------------------------------------------------------
  16) Aşağıdakilerden hangisi, şap hastalığına karşı kullanılan aşıların arasında yer alır?

  A) 45/20R
  B) Waldman-Köbe
  C) Avirulent
  D) H38
  E) L.Pomonadan hazırlanan ölü aşılar


  17) Aşağıdakilerden hangisi, sığır vebası semptomları arasında yer almaz?

  A) İştah azalması
  B) Rumen hareketlerinde tamamen durma
  C) Süt veriminde düşme
  D) Susama
  E) İdrarda kan

  --------------------------------------------------------------------------------
  18) Köpeklerin gençlik hastalığının teşhisinde en çok kullanılan teşhis metodu aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Histopatolojik muayene
  B) CPE testi
  C) Serolojik muayene
  D) İmmunfloresans
  E) Virüs izolasyonu

  --------------------------------------------------------------------------------
  19) BVD-MD infeksiyonunda, gebeliğin 100. gününden önce fetus infekte olursa aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir?

  A) Göz gelişimi etkilenir
  B) Beyin bozuklukları oluşur
  C) Canlı doğan buzağı kanda virüs taşır
  D) Duyma problemleri oluşur
  E) Organ ve dokularda gelişim geçikir

  --------------------------------------------------------------------------------
  20) PI3 infeksiyonunda hastalığın tanısında aşağıdaki testlerden hangisinden yararlanılır?

  A) HI
  B) CF
  C) FA
  D) ELISA
  E) RV – 1

  --------------------------------------------------------------------------------
  21) Aşağıdakilerden hangisi, IBR infeksiyonun tanısında kullanılan testler arasında yer alır?

  A) HI
  B) CF
  C) RIV
  D) KF
  E) ELISA

  --------------------------------------------------------------------------------
  22) Keçi çiçeği aşıları aşağıdakilerden hangisinde üretilir?

  A) Embriyolu tavuk yumurtalarında
  B) Sığırların böbreklerinden alınan parçalarda
  C) Keçilerin böbrek üstü bezlerinde
  D) Domuz bağırsaklarında
  E) Kuzuların boyunlarından alınan parçalarda

  --------------------------------------------------------------------------------
  23) Avrupa tavşanlarının myxomatosisinin bulguları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

  A) Göz küresi yangısı
  B) Artritis yangısı
  C) Genital bölge şişkinliği
  D) Konjuktiva yangısı
  E) Burun şişkinliği

  --------------------------------------------------------------------------------
  24) Aşağıdakilerden hangisinde kuduz virüsünün özelliği yanlış olarak verilmiştir?

  A) Mermi benzeri bir görünüme sahiptir
  B) Eter ve kloroforma duyarlıdır
  C) Yüksek ısılara karşı dayanıklıdır
  D) Virüs toprakta 0,8°C de 2 ay aktivitesini muhafaza eder
  E) Hayvan kadavralarında 90 gün kadar bulunabilir

  --------------------------------------------------------------------------------
  25) Aşağıdakilerden hangisi, sakin dönemde görülen belirtilerden biri değildir?

  A) Davranış değişiklikleri
  B) Yutkunma zorluğu
  C) Yabancı cisim yeme isteği
  D) Yattığı yerden kalkamama
  E) Ağızda salya akışı

  --------------------------------------------------------------------------------
  26) İnfeksiyöz bronşitis aşağıdaki infeksiyonlardan hangisi ile karışmaz?

  A) Newcastle hastalığı
  B) CRD
  C) İnfeksiyöz koriza
  D) Marek
  E) İnfeksiyöz laringotraheitis

  --------------------------------------------------------------------------------
  27) Sağaltım ve korunmayla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  A) İnfeksiyonda sağaltım mümkün değildir
  B) Korunma amacı ile sadece canlı aşılar kullanılır
  C) Broylerlerde tek canlı aşı uygulaması kesime kadar yeterli bağışıklık sağlamaktadır
  D) Canlı aşılar içme suyu, aerosol veya burun-göz damlası şeklinde verilmektedir
  E) Aşılama diğer serotipe karşı koruma sağlamaz

  --------------------------------------------------------------------------------
  28) İnfeksiyöz bronşitis virüsü aşağıdaki gruplardan hangisinde yer alır?

  A) Rhabdovirüs
  B) Adenovirüs
  C) Retrovirüs
  D) Herpesvirüs
  E) Coronavirüs

  --------------------------------------------------------------------------------
  29) Aşağıdakilerden hangisi, marek hastalığının serolojik teşhisinde kullanılan tekniklerden biri değildir?

  A) AGP
  B) VN
  C) ELISA
  D) HBI
  E) İndirekt FA tekniği

  --------------------------------------------------------------------------------
  30) Akut marek hastalığıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  A) Hastalık yavaş yavaş kendini gösterir
  B) Sürüde tavukların büyük bölümünde hiçbir klinik semptom görülmeksizin ortaya çıkar
  C) Mortalite %50 düzeyindedir
  D) Depresyon görülebilir
  E) Felç görülebilir  Doğru Cevaplar
  1 C
  2 D
  3 E
  4 E
  5 E
  6 B
  7 A
  8 A
  9 D
  10 C
  11 A
  12 C
  13 C
  14 D
  15 D
  16 B
  17 E
  18 D
  19 E
  20 A
  21 E
  22 A
  23 B
  24 C
  25 D
  26 D
  27 B
  28 E
  29 D
  30 A


  [/hide]

 9. #9

  Standart Türk Vergi Sistemi 2006 final soruları

  Türk Vergi Sistemi 2006 final soruları


  [HIDE] 1.Aşağıdakilerden Hangisi Kaynak Teorisine Göre Gelir Değildir?
  Yanıt: Miras

  2.Tasfiye Edilen Bir A.ş.’nin Kurumlar Vergisinin Matrahını Aşağıdakilerden Hangisi Oluşturur?
  Yanıt: Tasfiye Karı

  3.Öz Sermaye Hesaplanırken Aşağıdakilerden Hangisi Borç Kalemi Olarak Düşülmez?
  Yanıt: Yedek Akçe

  4.Motorlu Taşıtlar Vergisinin Ödendiği Aylar Aşağıdakilerden Hangisidir?
  Yanıt: Ocak – Temmuz

  5.Bir Çiftçinin Tarlasında Yetiştirdiği Domatesten Elde Ettiği Kazanç Hangi Teoriye Göre Mali Anlamda Gelir Sayılır?
  Yanıt: Kaynak Teorisine

  6. İnfisah İflastan Başka Bir Nedenden Kaynaklanmışsa Tasfiyenin Başlama Tarihi Aşağıdakilerden Hangisidir?
  Yanıt: İnfisahın Ticaret Siciline Tescil Tarihi

  7.Bir Otomobilin Motorlu Taşıtlar Vergisi Ne Zaman Tarh Edilir?
  Yanıt: Trafik Siciline Kayıt Tarihi

  8.Zirai Faaliyetle Uğraşan Kurumlar Vergisi Mükellef Kazancı Aşağıdaki Hangi Gelir Türüne Göre Belirlenir?
  Yanıt: Ticari Kazanç

  9. Ankara’da ölen Kişinin çocukları Adana Ve İstanbul’da Oturuyorsa Veraset İntikal Vergisi Kaç Ay İçinde Verilir?
  Yanıt: 4 Ay

  10.Türkiye’de İkamet Eden Ve Türkiye’de Takvim Yılında 6 Aydan Fazla Kalan Yabancı Uyrukluların Durumu Aşağıdakilerden Hangisidir?
  Yanıt: Tam Mükellef

  11.Veraset Ve İntikal Vergisi Ne Tür Bir Vergidir?
  Yanıt: Servet Vergisi

  12.Aşağıdakilerden Hangisi Kurumlar Vergisi Matrahından İndirilebilecek Bir Gelirdir?
  Yanıt: Sigorta Teknik İhtiyatları

  13.Dar Mükellef Kurumların Aşağıdaki Kazançların Hangisinde Kurumlar Vergisi Kesintisi Yapılmaz?
  Yanıt: Zirai Kazanç

  14.Aşağıdakilerden Hangisi Harcamalar üzerinden Alınan Vergi Değildir?
  Yanıt: Motorlu Taşıtlar Vergisi

  15.TBMM üyelerine ödenen Paralar Hangi Gelir Türüdür?
  Yanıt: Ücret

  16.Aşağıdakilerden Hangisi KDV Matrahına Dâhil Edilmez?
  Yanıt: Ticari Teamüllere Uygun İskontolar

  17.Bir Mal üzerindeki Telif Hakkinin Malik Veya Adına Hareket Edenlere Alici Adına Devir Edilmesine Ne Denir?
  Yanıt: Teslim

  18.Dar Mükellefler Faaliyetlerini Sona Erdirir Ve ülkeyi Terk Ederlerse Yıllık Beyannameyi Ne Zaman Verirler?
  Yanıt: Ayrılmadan 15 Gün önce

  19.Meskenlere Tanınan Geçici Muafiyet Süresi Kaç Yıldır?
  Yanıt: 5 yıl

  20.Aşağıdakilerden Hangisi Zirai Faaliyet Değildir?
  Yanıt: Arazi Sahibinin Çalışmadan Üründen Pay Alması

  21.Kiranın Ayin Olarak Tahsil Edilmesi Halinde Ayin Değer Aşağıdaki Hangi ölçüye Göre Değerlendirilir?
  Yanıt: Emsal Bedel

  22.Hesap Dönemi Takvim Yılı Olarak Belirlenen Kurumlar Vergisi Mükellefleri Beyannamelerini Ertesi Yıl Hangi Tarihte Verirler?
  Yanıt: 15 Nisan

  23.Hilafına Hüküm Olmadıkça Gelir Vergisi Mükellefinin Veya Sorumlusunun Hangi İşlemi üzerine Vergi Tarh Olur?
  Yanıt: Beyan

  24.Aşağıdakilerden Hangisi Emlak Vergi Değerini Değiştiren Nedenlerden Değildir?
  Yanıt: Apartman Adının Değiştirilmesi

  25.Tasfiyeye Giren şirkette Tasfiye Karı Hesaplanırken Öz Sermaye Yerine Aşağıdaki Kavramlardan Hangisi Kullanılır?
  Yanıt: Servet Değeri

  26.Motorlu Taşıtlar Vergisi Her Yıl, Yıllık Olarak Hangi Ayda Tarh Ve Tahakkuk Ettirilir?
  Yanıt: Ocak

  27.Kurumun Tesis Edilmesi Veya Yeni şube Açılması Karşılığında Maddi Menfaat Elde Edilmeden Yapılan Ve Kurumlar Vergisinde Matrahtan İndirimi Kabul Edilen Aşağıdakilerden Hangisidir?
  Yanıt: İlk Tesis Ve örgütlenme Giderleri

  28.Aşağıdakilerden Hangisi Kurumlar Vergisi Mükellefi Değildir?
  Yanıt: Kolektif Şirket

  29.Veraset Ve İntikal Vergisinde Veraset Yolu İle İntikallerde Vergi Hangi Vergi Dairesince Tarh Olunur?
  Yanıt: Ölenin İkametgâhının Olduğu Vergi Dairesinde

  30.Aşağıdakilerden Hangisi Oto Kontrolü Sağlar?
  Yanıt: KDV

  [/HIDE]

  burcin_01, cooose, gomeli ve 2 kişi daha bunu beğendi.

 10. #10

  Standart Maliye politikası 2007 büt

  Maliye politikası 2007 büt


  [HIDE] -Borç yönetimi tanımı

  -Güçlü ekonomiye geçiş öneclikli amacı?
  C:ENFLASYONUN DUSURULMESI

  -Keynesyen politikası neye göredir?
  C: -KISISEL GELIR

  --EKONOMIKN KALKINMA ile ilgili bir soru gelmişti

  -Gelişmekte olan ülkelerin piyasası?
  C:-YUKSELEN PİYASALAR

  -YATIRIM İNDİRİMİ tanımı gelmişti

  -Ekonomi genel dengesi?
  C:-IS-LM EGRISI kesiştiği yerde

  -arz eğrisinin yatay kısmı?
  C:-KEYNESYN ALAN

  -Üniteder ve federe devletletin alt kademeleri?
  C:-YEREL YÖNETİMİ

  -Sosyal göstergeler hangisisndedir?
  C:-NİTEL BÜYÜME

  -Piyasada gösterilen maliyetler?
  C:-İC MALİYET

  -Doğal işsizlik oranını hangisi savunur?
  C:-MONETARSITLER

  -Rant aktarımı?
  C:-PARASAL FAYDA

  -Keynesyenler hangisini destekler?
  C:-GELIR ETKISI

  -KISISEL GELIR DAGILIMIN ÖLÇÜLMESI _?
  C:LORENZ EGRISI

  -Kamu finansmanı?
  C:KOLLEKTIF FINASMAN

  -İstikrar ?
  C:-MERKEZI YONETIM

  -Devletin müdahale etmesi?
  C:-İKİNCİL gelir dağılımı

  [/HIDE]
  burcin_01, cooose, gomeli ve 3 kişi daha bunu beğendi.

Benzer Konular

 1. SMMM Staja Başlama Çıkmış Soru ve Cevapları
  Konu Sahibi icesea Forum Eğitim | Ödevler | Konular | Dökümanlar
  Cevap: 7
  Son Mesaj : 27.Kasım.2012, 11:05
 2. Öss Öys Ygs Lys Çıkmış Sorular ve Çözümleri 1981 - 2010
  Konu Sahibi fraktal33 Forum Çalışmayan Linkler | Çöp Kutusu
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 03.Mart.2011, 21:02
 3. Vize Final Haftalarının Vazgeçilmez Geyikleri l cSHTR l Yorumsuz Geçme l
  Konu Sahibi BeBeGiM Forum Resim | Şiir | Fıkra
  Cevap: 6
  Son Mesaj : 13.Aralık.2009, 05:07
 4. Masaldan Çıkmış Evler
  Konu Sahibi e.M.R.e Forum Resimler
  Cevap: 7
  Son Mesaj : 01.Ağustos.2008, 20:33
 5. Sallaması Çıkmış :):)
  Konu Sahibi BeRKaY Forum Resimler
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 06.Mart.2008, 14:05