Birinci İnönü Muharebesinden mağlup olarak Bursa bölgesine çekilen 3ncü ve
Uşak bölgesinde bulunan 1nci Yunan Kolorduları, Türk Kuvvetlerinin güçlenmesine
imkân vermeden imhasını sağlamak;
Eskişehir ve Afyon stratejik bölgesini ele geçirmek,
Sevr Antlaşması hükümlerini zorla Milli Hükümete kabul ettirmek maksadıyla
23 Mart 1921 günü ileri harekata geçen Yunanlılar,
Londra Konferansı'na gitmek için hazırlanan Türk temsilcileri
daha yoldayken, tüm barış kapılarını kapayıp,
biri Afyonkarahisar diğeri Eskişehir istikametinde iki koldan saldırıyı başlattılar.

Yunan ordusu bütün cephelerde 23 Mart 1921 tarihinde toplam
40.000 tüfek, 370 ağır makineli tüfek 114 top ve
1.200 suvariden oluşan ordusuyla tarruza geçmişti.
Türk ordusunun silahlı kuvvetleri ise 24.000 tüfek,
214 ağır makineli tüfek, 4.900 süvari ve 144 toptan oluşmuştu.

Mirliva (Tuğgeneral) İsmet Paşa komutasındaki birlikler,
karargahı Eskişehir'de olmak üzere,
güneyden kuzeye 11, 24, 61nci Piyade Tümenleri birinci hatta;
3ncü Piyade Tümeni ve 1nci Süvari Tugayı örtme görevini müteakip
ihtiyatta olacak şekilde, İnönü mevzilerinde savunma için tertiplendi.

Yunan birlikleri muharebenin ilk dört gününde çok başarılı olarak
24 Mart'ta Dumlupınar'ı,
27 Mart'ta da Afyon'u ele geçirdiler.
Eskişehir yönünde gelişen Yunan saldırısı ise
Birinci İnönü Muharebesi'nde takip edilen yoldan ilerlemekteydi.
İnönü mevkiindeki çatışmalar 27 Mart sabahı başladı.
Yunan ordusunun ilk günlerde etkili taaruzlar yapması üzerine cepheye
bizzat gelerek komutayı
İsmet Paşa'dan devralan Başbakan ve
Milli Savunma Bakanı Korgeneral Fevzi Paşa'nın Türk ordusuna verdiği
beklenmedik başarılı karşı taarruz emriyle düşman güçleri
geri çekilmek zorunda kaldılar.
Yunan ordusu bu çekilişi sırasında Türk süvarilerinin ısrarlı takipleri
sonucunda ağır kayıplar vermiştir.
Buna karşılık Yunan ordusunun güney cephesinde yaptığı taarruz
gelişme göstermiş,
Afyonu işgal eden Yunan kuvvetleri Çay-Bolvadin hattına kadar ilerlemişlerdi.
Ancak Yunan birlikleri İnönü cephesindeki savaşı kaybedince güneyde de
Afyon şehrinden çekilmek durumunda kaldılar.

Sonrasında Güney cephesi Türk birliklerinin 8-12 Nisan günlerinde
Aslıhanlardaki Yunan kuvvetlerine karşı yaptıkları taarruzlar sonuç vermemiş,
Yunanlılar Dumlupınar mevzilerinki konumlarını sağlamlaştırmışlardır.

İkinci İnönü Muharebelerinden sonra,
3 Nisan 1921'de TBMM kararıyla,
Ferik (Korgeneral) Fevzi Paşa'nın rütbesi
irinci Ferik (Orgeneral)liğe terfi etti.

Sonuçları:
1-Batı cephesi komutanı İsmet Paşa komutasındaki Türk ordusu karşısındaki
Yunan ordusu yenilerek Afyon Bozöyük çizgisinin gerisine çekildi.

2-Türk ordusunun morali yükseldi.

3-İsmet Paşa generalliğe getirildi.

4-İtalya kuvvetlerini Anadolu’dan çekme kararı aldı.

Not:
Türk ordusu geriye çekilen Yunanlıları dağıtabilmek için
15 Nisan’a kadar, özellikle Aslıhanlar ve
Dumlupınar yörelerinde çarpıştılarsa da I. ve
II. İnönü savaşlarında güçsüz düştüğü için amacına ulaşamadı.

1.II. İNÖNÜ MUHAREBESİ ( 23 MART – 1 NİSAN 1921 )
2.II.İnönü Savaşı (23-31 Mart 1921)
3.I. İNÖNÜ MUHAREBESİ ( 6 – 10 OCAK 1921 )
4.2. İNÖNÜ SAVAŞI ( 23 – 31 Mart 1921 )
5.Londra Konferansı (23 Şubat-12 Mart 1921)