Gittigidiyor Reklam

Dünya Konut Günü 13 Ekim

Dünya Konut Günü genel açıklama Birleşmiş Milletler (BM) 13 Ekim gününü Dünya Konut Günü olarak kabul etmiştir. Ülkemizde konut politikalarının uygulanmasında sektörde tek kamu kuruluşu olarak görev yapan Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 2985 sayılı Toplu Konut Kanunu ile tariflenen görevleri kapsamında yürüttüğü faaliyetleriyle temel olarak, konut ve kentleşmeye ilişikin sorunlara ulusal düzeyde çözüm üretmeyi amaçlamaktadır. TOKİ, 1948 tarihli İnsan Hakları Evrensel

Bu konu 990 kez görüntülendi ve 1 yorum aldı ...

  Konuyu değerlendir: Dünya Konut Günü 13 Ekim

  5 üzerinden | Toplam: 0 kişi oyladı ve 990 kez incelendi.


Toplam 2 adet sonuctan sayfa basi 1 ile 2 arasi kadar sonuc gösteriliyor
 1. #1

  Standart Dünya Konut Günü 13 Ekim

  Dünya Konut Günü genel açıklama

  Birleşmiş Milletler (BM) 13 Ekim gününü Dünya Konut Günü olarak kabul etmiştir.

  Ülkemizde konut politikalarının uygulanmasında sektörde tek kamu kuruluşu olarak görev yapan Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 2985 sayılı Toplu Konut Kanunu ile tariflenen görevleri kapsamında yürüttüğü faaliyetleriyle temel olarak, konut ve kentleşmeye ilişikin sorunlara ulusal düzeyde çözüm üretmeyi amaçlamaktadır.

  TOKİ, 1948 tarihli İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinde yer alan “konutun bir insan hakkı olduğu” ve Birleşmiş Milletler Habitat Gündeminin ana temalarından olan “herkese yeterli konut” ilkelerini benimseyerek, T.C. Anayasasının Devlete yüklediği görevler ve faaliyetlerini şekillendirmektedir.

  Ülkemizde konut ve kentleşme politikalarının üretilmesi ve uygulanması amacıyla TOKİ, 20 yılı aşkın bir süredir, sağlıklı ve yaşanabilir kentsel çevrelerde yeterli ve nitelikli konut üretiminin sağlanması yönünde çalışmalarını sürdürmektedir. İdare, kurulduğu 1984 yılından 2002 yılı sonuna kadar yaklaşık 944 bin konutun üretimine kredi desteği sağlamış ve 43.145 konutu da kendisi üretmiştir.

  Ülkemizde TÜİK ve DPT verilerine göre, yenileme tarzında, dönüşüm tarzında ve nitelikli konut üretimi tarzında olmak üzere 2.5 milyon civarında acil konut ihtiyacı olduğu tespit edilmiştir. Bugünkü ekonomik koşullarda fakir, dar gelirli vatandaşlarımızın uygun fiyatlarla nitelikli konut sahibi olmaları mümkün olamamaktadır. Bu da beraberinde kaçak, plansız, niteliksiz yapılaşmayı ve gecekondulaşmayı getirmektedir. Bununla birlikte, ülkemizde konut üretimi açısından bölgesel farklılıklar da görülmekte olup, az gelişmiş bölgelerimizde acil olarak nitelikli konut üretimine ihtiyaç duyulmaktadır.

  Ülkemizdeki dar gelirli vatandaşlarımızın konut sorununun çözülememesi ve böylelikle gecekondulaşma eğiliminin artması sebebiyle 58. ve 59. Hükümetler Acil Eylem Planı ve Hükümet Programlarında konut ve kentleşme meselesini birlikte ele alarak ulusal düzeyde “planlı kentleşme ve konut üretimi” programı hazırlanmıştır. Bu program kapsamında;

  • Yerel yönetimlerle işbirliği sağlanarak kentlerimizdeki gecekondulaşmanın önlenmesi ve mevcut gecekondu alanlarının dönüştürülmesi, ve
  • Dar gelirlilein kira öder gibi ve kısa sürede ev sahibi olmalarının sağlanması hedeflenmiştir. Bu tedbirler ile ekonominin canlandırılması, üretimin arttırılması ve işsizliğin azaltılması da hedeflenmiştir ve bu kapsamdaki görevler TOKİ’ye verilmiştir.

  TOKİ, “planlı kentleşme ve konut üretimi” programı kapsamında başlatılan konut seferberliği çalışmaları çerçevesinde, DPT ve TÜİK tarafından 2,5 milyon olduğu tahmin edilen konut ihtiyacının % 5-10 kadarını karşılayarak;

  • Alternatif uygulamalarla konut üretiminin belli bir model çerçevesinde gerçekleşmesini sağlayarak, konut piyasasını disipline etmeyi,
  • Özel sektörün gitmediği ihtiyaç bölgelerinde konut üretmeyi,
  • İhtiyaç sahibi ve alt gelir grubu vatandaşlarımıza ulaşarak, kira öder gibi ve uzun vadelerle ev sahibi olmalarını sağlamayı,
  • Belediyelerle işbirliği yaparak gecekondu dönüşümlerini gerçekleştirmeyi, ve böylece, düzenli kentleşmeye katkı yapmayı hedeflemektedir.

  Bu hedef doğrultusunda TOKİ tarafından, 350 bin konutluk projeksiyon yapılmış, 2006 sonuna kadar 200 bin, 2007 sonuna kadar ise 250 bin konutun yapımına başlanılması ve büyük bir bölümünün tamamlanması hedeflenmiştir. Bu kapsamda, Mart 2006 tarihi itibariyle, 78 il ve bu illere bağlı 172 ilçede 439 şantiyede toplam 162 bin konutun ihaleleri tamamlanmış ve büyük kısmının inşaatları başlatılmıştır.

  Bilinmektedir ki, ülkemizde alt gelir grubu ve yoksulların konut ihtiyacı bulunmakta ve ihtiyaç bulunan az gelişmiş bölgelerde vatandaşlarımızın konut alım gücü bulunmamaktadır. Bununla birlikte, ülkemizdeki en büyük sorunlardan biri olan gecekondulaşmanın önlenmesi için kentsel yenileme ve gecekondu dönüşüm uygulamalarına ağırlık verilmesi gerekmektedir. Bu itibarla, TOKİ uygulamaları içerisinde, mevcut piyasa koşullarında konut sahibi olamayan alt gelir grubu kişilerin barınma sorununa çözümler geliştirilmesi ve bu gruba yönelik sosyal nitelikli konut projeleri üretilmesi öncelik taşımaktadır.

  Bu çerçevede, kamu ve özel sektördeki ilgili kurum ve kuruluşlar, sivil toplum örgütleri ve akademik çevrelerle bilgi alışverişi sağlanarak, bir taraftan alt gelir grubuna konut üretimine ve gecekondu dönüşümlerine ilişkin sorunların ortaya konması ve bunlara çözümler geliştirilmesi, diğer taraftan da idaremiz faaliyetlerinin ulusal ve uluslararası düzeyde kamuoyu ile paylaşılarak, mevcut idare uygulamalarının geliştirilmesi için bir değerlendirme ortamının yaratılması düşünülmektedir. Bu amaçla, idaremizce 8-9 Nisan 2006 tarihlerinde, İstanbul’da “Konut Kurultayı” düzenlenecektir.

  ERDOĞAN BAYRAKTAR
  T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANI


 2. #2

  Standart Dünya Konut Günü: 6 Ekim 2003

  Dünya Konut Günü: 6 Ekim 2003

  Kentler İçin Su ve Kanalizasyon


  Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 1985 yılında aldığı bir kararla oluşturulan Dünya Konut Günü, her yıl Ekim ayının ilk Pazartesi günü kutlanmaktadır.

  Bir Dünya Konut Günü ilan etmenin ardındaki temel düşünce ve amaç, hükümetlere, yerel yönetimlere ve genel olarak kamuoyuna insan yerleşimlerini daha iyi bir hale getirmenin ne kadar acil bir sorun olduğunu hatırlatmaktır.

  Türkçe'ye yıllardır resmî olarak, ancak biraz da yanıltıcı bir şekilde, "Dünya Konut Günü" olarak giren "World Habitat Day", aslında salt konut değil, yerleşimlerle ilgili konuların tümünü içermekte ve her yıl bu konu veya sorunlardan birini ana tema seçerek, vurgulamaktadır.
  Bu yıl resmî kutlama 6 Ekim 2003 tarihinde Brezilya'nın Rio de Janerio kentinde gerçekleştirilecek ve dünyadaki kentsel su ve kanalizasyon krizine dikkat çekmek amacıyla, bu konular üzerinde yoğunlaşılacaktır.

  Birleşmiş Milletler'in insan yerleşimi konularından sorumlu birimi UN-HABİTAT'ın Dünya Kentlerinde Su ve Kanalizasyon başlıklı yeni bir raporuna göre, örneğin sadece Afrika'da, bu kıta nüfusunun yüzde ellisini oluşturan 150 milyon kentli, yeterli sudan yoksun olarak yaşamakta, yaklaşık 180 milyon kişiye ise kanalizasyon hizmeti ulaşmamaktadır ve gerçek durum, resmî istatistiklerin ortaya koyduğu manzaradan çok daha kötü ve vahimdir.

  Birleşmiş Milletler, kentlerin temiz su, gerekli kanalizasyon altyapısı ve diğer temel hizmetlerden yoksun çöküntü bölgelerinin dünyada yaşam için en büyük tehdidi oluşturan çevreler olduğunu ifade etmektedir.

  Dünya Konut Günü için planlanan diğer etkinlikler arasında uluslararası bir su konferansı, Latin Amerika ve Karaib Kentleri için Su Programı'nın başlatılması ve çöküntü bölgelerindeki koşulları iyileştirmeyi ve en fakir kesimlere yardım etmeyi amaçlayan, yenilikçi projeler bulunmaktadır.

  Birleşmiş Milletler, Tüm Üye Ülkeleri 2003 Dünya Konut Günü Etkinliklerine Katılmaya Davet Ediyor

  Birleşmiş Milletler, yönetimlerin ve tüm insanların dünyadaki su ve kanalizasyon sorununun kentlerle ilgili temel bir konu olduğu konusunda bilinçlendirilmesi için üye ülke hükümetlerini ve sivil toplumdaki diğer ortakları kendi ülkelerinde etkinlikler düzenlemeye çağırmaktadır.

  Ülke Düzeyindeki Etkinlikler için Rehber

  2003 Dünya Konut Günü'nün odak noktası, su sağlanması ve kullanımı konularında bilinç geliştirmek amacıyla düzenlenecek olan ülke düzeyindeki etkinlikler olacaktır. Aşağıda hükümetlerin ve ortaklarının bilinçlendirme amacıyla yapacakları kampanyalar için bazı öneriler verilmektedir.

  Hükümetler, özellikle gazete, radyo ve televizyonu kullanarak, basın bildirileri, konferanslar, video ve diğer görsel-işitsel desteklerle, yapılan etkinliklere dikkat çekebilir.

  Hükümetler, basında çıkacak yazılar, radyo ve televizyonlarda yayınlanacak dokümanter programlar ve bu ortamlarda düzenlenecek politika belirlenmesinde yetkili olan kişilerin, kamu görevlilerinin, meslek adamlarının ve gazetecilerin katılacağı panellerle su temini, kanalizasyon ve drenaj yönetimi konularına dikkat çekebilir. Bilgilendirme kampanyaları ve tiyatro gösterileri de bu sorun ve konularda bilinçlendirme araçları olarak kullanılabilir.

  Hükümetler, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşları bu özel günden yararlanarak, fakir kesimlere ulaştırılan su ve kanalizasyon hizmetlerindeki somut iyileştirmeleri ortaya koyabilir ve fakir kesimlerin yaşam koşullarını gözle görülür bir şekilde iyileştiren yerel girişimleri saptayarak bunların duyurusunu ve tanıtımını yapabilir ve bunları ödüllendirebilir.

  Bilinçlendirmeye katkı ve yerel kurumlarla bir bağlılık duygusu oluşturmak üzere üniversiteler, soruna çözüm bulmaya yönelik tasarım yarışmaları düzenleyebilir, okullarda bu konu üzerine kompozisyon ve resim yarışmaları açılabilir.

  Bu günde ayrıca, geliri, yoksul yerleşim kesimlerindeki hizmetlerin iyileştirilmesi amacıyla kullanılacak özel futbol maçları, konserler vb. gibi etkinlikler düzenlenerek kaynak yaratma kampanyaları gerçekleştirilebilir.

  Posta idareleri, özel "Dünya Konut Günü pulları" çıkarabilir.

  Eğitimden sorumlu resmî kurumlar su konusundan sorumlu bakanlık veya kurumlarla işbirliği yaparak, su konularının okul ders programlarına sokulmasını sağlayabilir.

  Kentin farklı mahalle ve kesimleri, yolları ve drenajları temizlemek, çöpleri toplamak yoluyla yaşadıkları çevreyi temizlemek yönünde teşvik edilebilir.

Benzer Konular

 1. Dünya Çocuk Günü Ekim ayının ilk Pazartesi Günü
  Konu Sahibi Derya Forum Belirli Günler ve Haftalar
  Cevap: 6
  Son Mesaj : 23.Nisan.2008, 15:37
 2. Dünya Mimarlık Günü 4 Ekim
  Konu Sahibi Derya Forum Belirli Günler ve Haftalar
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 16.Nisan.2008, 12:47
 3. Dünya Tasarruf Günü 31 Ekim
  Konu Sahibi Derya Forum Belirli Günler ve Haftalar
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 16.Nisan.2008, 12:46
 4. Cevap: 3
  Son Mesaj : 15.Nisan.2008, 19:06
 5. Dünya Gıda Günü (16 Ekim)
  Konu Sahibi _karamelek_ Forum Belirli Günler ve Haftalar
  Cevap: 4
  Son Mesaj : 08.Nisan.2008, 18:12